Trang chủ Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ba Chẽ: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai về bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
15/03/2021 14: 00:00
Ngày 15/3, Ủy ban MTTQ huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ...
Trưng dụng công chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/03/2021 11: 00:00
Ngày 15/3/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBBC về trưng dụng công...
Thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn lịch sử chính trị người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/03/2021 17: 00:00
Ngày 11/3/2021, Huyện uỷ Ba Chẽ ban hành Quyết định số 109-QĐ/HU về việc thành lập Hội đồng thẩm...
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Thị trấn Ba Chẽ
11/03/2021 11: 00:00
Ngày 10/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc thành lập...
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Đồn Đạc
11/03/2021 10: 30:00
Ngày 10/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc thành lập...
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Nam Sơn
11/03/2021 10: 00:00
Ngày 10/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc thành lập...
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Thanh Sơn
11/03/2021 09: 45:00
Ngày 10/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc thành lập...
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Thanh Lâm
11/03/2021 09: 30:00
Ngày 10/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc thành lập...
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Đạp Thanh
11/03/2021 09: 00:00
Ngày 10/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc thành lập...
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Minh Cầm
11/03/2021 08: 45:00
Ngày 10/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc thành lập...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3340
Đã truy cập: 4868725