Trang chủ Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Minh Cầm
11/03/2021 08: 45:00
Ngày 10/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc thành lập...
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Lương Mông
11/03/2021 08: 30:00
Ngày 10/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc thành lập...
Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Ba Chẽ
09/03/2021 16: 00:00
Ngày 08/3/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc thành...
Giấy mời số 35/GM-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (08h00' ngày 10/3/2021)
08/03/2021 16: 00:00
Công văn số 333/UBND-TCKH của UBND huyện Ba Chẽ về hướng dẫn lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/03/2021 14: 30:00
Ngày 05/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Công văn số 333/UBND-TCKH về hướng dẫn lập dự...
Thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/02/2021 17: 00:00
Ngày 25/02/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 15/TB-UBBC về phân bổ số lượng,...
Quyết định điều chỉnh thành viên Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ bầu cử
25/02/2021 16: 30:00
Ngày 25/02/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBBC về điều chỉnh thành...
Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/02/2021 16: 00:00
Ngày 25/02/2021, Uỷ ban bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBBC về Kiểm tra, giám sát...
Kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/02/2021 15: 00:00
Ngày 25/02/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về tuyên truyền cuộc...
Hướng dẫn hồ sơ người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/02/2021 17: 00:00
Ngày 22/02/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Hướng dẫn số 12/HD-UBBC về hướng dẫn hồ sơ...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 495
Đã truy cập: 7274380