Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1733/QĐ-UBND 06/08/2019 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1732/QĐ-UBND 06/08/2019 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của UBND huyện về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1731/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1424/QĐ-UBND 05/07/2019 Quyết định số 1424/QĐ-UBND của UBND huyện về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (ông Trần Văn Lộc)) UBND Huyện Ba Chẽ
1423/QĐ-UBND 05/07/2019 Quyết định số 1423/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ sung danh sách cán bộ làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1422/QĐ-UBND 04/07/2019 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá vụ án giết người xảy ra ngày 16/6/2019 tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1417/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định số 1417/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1416/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội doanh nghiệp huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1415/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định số 1415/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1411/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định số 1411/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao Trụ sở làm việc của Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ quản lý sử dụng UBND Huyện Ba Chẽ
1396/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định số 1396/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thôn và vườn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2018-2020 UBND Huyện Ba Chẽ

1388/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Chung Hiếu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng , kiêm Đội trưởng Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1389/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định số 1389/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1386/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định số 1386/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Ngọc Tùng, giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1372/QĐ-UBND 26/06/2019 Quyết định số 1372/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1373/QĐ-UBND 26/06/2019 Quyết định số 1373/QĐ-UBND của UBND huyện về việc điều động bà Hoàng Thị Mai UBND Huyện Ba Chẽ
1350/QĐ-UBND 20/06/2019 Quyết định số 1350/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng KH&CN chuyên ngành thẩm định Hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở "Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm An Đại Tràng từ một số dược liệu tại tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Ba Chẽ
1349/QĐ-UBND 20/06/2019 Quyết định số 1349/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ giai đoạn 2014-2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1324/QĐ-UBND 19/06/2019 Quyết định số 1324/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1325/QĐ-UBND 19/06/2019 Quyết định số 1325/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1320/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch chất lượng đối với công chức cấp xã năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1317/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của UBND huyện về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã bầu lần đầu (Triệu Thị Nguyệt) UBND Huyện Ba Chẽ
1316/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND Thị Trấn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Lan Thị Thu) UBND Huyện Ba Chẽ
1315/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thị Trấn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đồng Nguyên Khánh) UBND Huyện Ba Chẽ
1318/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 1318/QĐ-UBND của UBND huyện về việc tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển (Hoàng Minh Thảo) UBND Huyện Ba Chẽ
1308/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 1308/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập hội đồng thẩm định hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi UBND Huyện Ba Chẽ
1287/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1287/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các khu phố thuộc thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1286/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1286/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Đồn Đạc Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1285/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1285/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Nam Sơn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1284/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Thanh Sơn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1283/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1283/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1282/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1282/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1281/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1281/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1280/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1083/QĐ-UBND 12/06/2019 Quyết định số 1083/QĐ-UBND của UBND huyện về việc tạm giao chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với Trung tâm Hành chính công huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1082/QĐ-UBND 12/06/2019 Quyết định số 1082/QĐ-UBND của UBND huyện về việc điều động ông Vi Văn Dương - Phó Bí thư Đảng bộ xã Thanh Sơn UBND Huyện Ba Chẽ
1081/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của UBND huyện về việc trợ cấp khó khăn đột xuất UBND Huyện Ba Chẽ
1046/QĐ-UBND 07/06/2019 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phân công lãnh đạo, công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện làm công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1041/QĐ-UBND 06/06/2019 Quyết định số 1041/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1012/QĐ-UBND 03/06/2019 Quyết định số 1012/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ủy quyền cho phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện các trình tự, thủ tục về cấp quyền sử dụng nhãn hiệu Chứng nhận Trà hoa vàng Ba Chẽ và nhãn hiệu Ba kích tím Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 268
Đã truy cập: 1576212