Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
2666/2018/QĐ-UBND 14/11/2018 Quyết định số 2666/2018/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2662/2018/QĐ-UBND 14/11/2018 Quyết định số 2662/2018/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua "Doanh nghiệp giỏi","doanh nhân tiêu biểu", "Cơ quan, đơn vị văn hóa" trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2658/2018/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định số 2658/2018/QĐ-UBND của UBND huyện về ban hành quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý đất lâm nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Ba Chẽ
1930/2018/QĐ-UBND 12/09/2018 Quyết định số 1930/2018/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành quy chế quản lý, bảo trì đường giao thông trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1717/2018/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định số 1717/2018/QĐ-UBND của UBND huyện Vv Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1326/QĐ-UBND 26/06/2018 Quyết định số 1326/QĐ-UBND của UBND huyện về việc tạm giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
80/KH-UBND 29/05/2018 Kế hoạch số 80/KH-UBND của UBND huyện về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
872/QĐ-UBND 11/05/2018 Quyết định số 872/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập tổ công tác giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện trong việc lập hồ sơ, theo dõi, cập nhật thông tin, đôn đốc các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
875/QĐ-UBND 10/05/2018 Quyết định số 875/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh Trung học phổ thông Ba Chẽ năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
793/QĐ-UBND 02/05/2018 Quyết định số 793/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư tự xây khu 2 Thị trấn Ba Chẽ và khu dân cư tự xây thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn UBND Huyện Ba Chẽ
755/QĐ-UBND 23/04/2018 Quyết định số 755/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận kết quả xét tuyến công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã huyện Ba Chẽ năm 2017 UBND Huyện Ba Chẽ
54/KH-UBND 29/03/2018 Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND huyện về việc tổ chức Lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ

53/KH-UBND 26/03/2018 Kế hoạch số 53/KH-UBND của UBND huyện về việc Tổ chức thả giống phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhân kỳ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành thủy sản (01/4/1959- 01/4/2018) UBND Huyện Ba Chẽ
615/QĐ-UBND 26/03/2018 Quyết định số 615/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập tổ tư vấn giúp việc lập báo cáo chủ chương đầu tư xây dựng cấp nước sinh hoạt tập trung tại 4 xã vùng cao (xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm) huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
41/KH-UBND 09/03/2018 Kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND huyện về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 02/3/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Thông báo kết luận số 208-KL/TU ngày 06/02/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy UBND Huyện Ba Chẽ
262/QĐ-UBND 01/03/2018 Quyết định số 262/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
263/QĐ-UBND 01/03/2018 Quyết định số 263/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 UBND Huyện Ba Chẽ
06/KH-UBND 03/01/2018 Kế hoạch số 06/KH-UBND của UBND huyện về việc Kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng 68 và số lượng người làm việc năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
2645/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết định số 2645/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt đề cương đề án phát triển du lịch huyện Ba Chẽ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 UBND Huyện Ba Chẽ
102/TB-UBND 04/12/2017 Thông báo số 102/TB-UBND của UBND huyện về Tổ chức thi tuyển dụng công chức Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 UBND Huyện Ba Chẽ
2550/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định số 2550/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 UBND Huyện Ba Chẽ
2555/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định số 2555/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 UBND Huyện Ba Chẽ
2556/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định số 2556/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp năm 2017 UBND Huyện Ba Chẽ
2522/QĐ-UBND 28/11/2017 Quyết định số 2522/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn :An toàn về an ninh, trật tự" UBND Huyện Ba Chẽ
2508/QĐ-UBND 22/11/2017 Quyết định số 2508/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập đoàn thẩm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới xã Lương Mông năm 2017 UBND Huyện Ba Chẽ
2485/QĐ-UBND 13/11/2017 Quyết định số 2485/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2013-2015 UBND Huyện Ba Chẽ
2477/QĐ-UBND 10/11/2017 Quyết định số 2477/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 UBND Huyện Ba Chẽ
2474/2017/QĐ-UBND 07/11/2017 Quyết định số 2474/2017/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả UBND Huyện Ba Chẽ
2440/QĐ-UBND 01/11/2017 Quyết định số 2440/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2441/QĐ-UBND 01/11/2017 Quyết định số 2441/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật UBND Huyện Ba Chẽ
2446/QĐ-UBND 01/11/2017 Quyết định số 2446/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua "Doanh nghiệp giỏi", "doanh nhân tiêu biểu", "cơ quan, đơn vị văn hóa" trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2409/QĐ-UBND 31/10/2017 Quyết định số 2409/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm UBND Huyện Ba Chẽ
2333/QĐ-UBND 24/10/2017 Quyết định số 2333/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Thành lập tổ công tác điều tra, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
2297/QĐ-UBND 20/10/2017 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
2314/QĐ-UBND 20/10/2017 Quyết định số 2314/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Phê duyệt danh sách hộ, khẩu nghèo thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2017 UBND Huyện Ba Chẽ
2294/QĐ-UBND 19/10/2017 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Kiện toàn lại đội ngũ lái xe thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện UBND Huyện Ba Chẽ
2276/QĐ-UBND 17/10/2017 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2283/QĐ-UBND 17/10/2017 Quyết định số 2283/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ (Km2 đến Km2+ 400 Tỉnh lộ 330B) UBND Huyện Ba Chẽ
2284/QĐ-UBND 17/10/2017 Quyết định số 2284/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ (Km3+400 đến Km4 Tỉnh lộ 330B) UBND Huyện Ba Chẽ
2270/QĐ-UBND 13/10/2017 Quyết định số 2270/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tự xây Khu 6, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2134
Đã truy cập: 1138532