Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
120/BC-UBND 15/04/2020 Báo cáo số 120/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng truyền thống dân tộc Dao, thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
119/BC-UBND 14/04/2020 Báo cáo số 119/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả rà soát phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 UBND Huyện Ba Chẽ
680/QĐ-UBND 23/03/2020 Quyết định số 680/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
114/QĐ-UBND 10/02/2020 Quyết định số 114/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiện toàn thành viên Văn phòng Điều phối chương trình NTM huyện Ba Chẽ (Vi Thanh Vinh) UBND Huyện Ba Chẽ
110/QĐ-UBND 07/02/2020 Quyết định số 110/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm lại bà Vi Thị Thúy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện UBND Huyện Ba Chẽ
108/QĐ-UBND 07/02/2020 Quyết định số 108/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao phụ trách, điều hành hoạt động phòng Y tế UBND Huyện Ba Chẽ
107/QĐ-UBND 06/02/2020 Quyết định số 107/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
19/KH-UBND 06/02/2020 Kế hoạch số 19/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
52/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở và công tác đánh giá CB, CC, VC hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
39/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định số 39/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Thành lập tổ thẩm định đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các xã, thị trấn UBND Huyện Ba Chẽ
  • 1 - 10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 73
Đã truy cập: 7643468