Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
120/BC-UBND 15/04/2020 Báo cáo số 120/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình thực hiện hỗ trợ bảo tồn làng truyền thống dân tộc Dao, thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
119/BC-UBND 14/04/2020 Báo cáo số 119/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả rà soát phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 UBND Huyện Ba Chẽ
680/QĐ-UBND 23/03/2020 Quyết định số 680/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
114/QĐ-UBND 10/02/2020 Quyết định số 114/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiện toàn thành viên Văn phòng Điều phối chương trình NTM huyện Ba Chẽ (Vi Thanh Vinh) UBND Huyện Ba Chẽ
110/QĐ-UBND 07/02/2020 Quyết định số 110/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm lại bà Vi Thị Thúy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện UBND Huyện Ba Chẽ
108/QĐ-UBND 07/02/2020 Quyết định số 108/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao phụ trách, điều hành hoạt động phòng Y tế UBND Huyện Ba Chẽ
107/QĐ-UBND 06/02/2020 Quyết định số 107/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
19/KH-UBND 06/02/2020 Kế hoạch số 19/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
52/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở và công tác đánh giá CB, CC, VC hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
39/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định số 39/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Thành lập tổ thẩm định đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 các xã, thị trấn UBND Huyện Ba Chẽ
3779/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định số 3779/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Chỉ tiêu năm 2019) UBND Huyện Ba Chẽ
2894/QĐ-UBND 05/11/2019 Quyết định số 2894/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Tổ công tác rà soát trình tự triển khai đầu tư và các thủ tục pháp lý các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2700/2019/QĐ-UBND 17/10/2019 Quyết định số 2700/2019/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về công tác TĐ-KT trên địa bàn huyện được ban hành kèm theo Quyết định số 1717/2018/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 UBND Huyện Ba Chẽ
2622/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định số 2622/2019/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2621/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định số 2621/2019/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1899/2019/QĐ-UBND 26/08/2019 Quyết định số 1899/2019/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản UBND Huyện Ba Chẽ
1733/QĐ-UBND 06/08/2019 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1732/QĐ-UBND 06/08/2019 Quyết định số 1732/QĐ-UBND của UBND huyện về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1731/QĐ-UBND 05/08/2019 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1424/QĐ-UBND 05/07/2019 Quyết định số 1424/QĐ-UBND của UBND huyện về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (ông Trần Văn Lộc)) UBND Huyện Ba Chẽ
1423/QĐ-UBND 05/07/2019 Quyết định số 1423/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ sung danh sách cán bộ làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1422/QĐ-UBND 04/07/2019 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá vụ án giết người xảy ra ngày 16/6/2019 tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1417/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định số 1417/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1416/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội doanh nghiệp huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1415/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định số 1415/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1411/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định số 1411/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao Trụ sở làm việc của Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ quản lý sử dụng UBND Huyện Ba Chẽ
1396/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định số 1396/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thôn và vườn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2018-2020 UBND Huyện Ba Chẽ

1388/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Chung Hiếu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng , kiêm Đội trưởng Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1389/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định số 1389/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1386/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định số 1386/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Ngọc Tùng, giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1372/QĐ-UBND 26/06/2019 Quyết định số 1372/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1373/QĐ-UBND 26/06/2019 Quyết định số 1373/QĐ-UBND của UBND huyện về việc điều động bà Hoàng Thị Mai UBND Huyện Ba Chẽ
1350/QĐ-UBND 20/06/2019 Quyết định số 1350/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng KH&CN chuyên ngành thẩm định Hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở "Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm An Đại Tràng từ một số dược liệu tại tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Ba Chẽ
1349/QĐ-UBND 20/06/2019 Quyết định số 1349/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ giai đoạn 2014-2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1324/QĐ-UBND 19/06/2019 Quyết định số 1324/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1325/QĐ-UBND 19/06/2019 Quyết định số 1325/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1320/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch chất lượng đối với công chức cấp xã năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1317/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của UBND huyện về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã bầu lần đầu (Triệu Thị Nguyệt) UBND Huyện Ba Chẽ
1316/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND Thị Trấn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Lan Thị Thu) UBND Huyện Ba Chẽ
1315/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thị Trấn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đồng Nguyên Khánh) UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 549
Đã truy cập: 2480385