Tiêu đề Thủ tục Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu dưới 20 CV
Cơ quan UBND huyện Ba Chẽ
Lĩnh vực văn bản Thủy sản
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Cán bộ Trung tâm hành chính công chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá (theo mẫu);

+ Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc Chứng minh thư nhân dân (bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện TTHC: Sổ danh bạ thuyền viên.

* Lệ phí: 40.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá (Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Quyết số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành quy chế Đăng ký tàu cá và Thuyền viên;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản;

- Thông tư 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ thủy sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005.

 

Tệp tin đính kèm

Tờ khai Đăng ký Danh sách thuyền viên tàu cá (PL 9).doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3827
Đã truy cập: 7289476