Tiêu đề Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
Cơ quan UBND huyện Ba Chẽ
Lĩnh vực văn bản Y tế
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (theo mẫu số 01a tại phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (theo mẫu số 01b tại phụ lục Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của tổ chức);

+ Biên lai thu phí về phí và lệ phí cấp giấy xác nhận.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, Phòng Y tế lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về ATTP và gửi thông báo thời gian xác nhận kiến thức về ATTP cho tổ chức.

- Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho tổ chức đạt > 80%  số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

* Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Y tế - Uỷ ban nhân dân cấp huyện

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức.

* Lệ phí: Theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 (đang chờ sửa đổi, bổ sung).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm (theo mẫu phụ lục 4 - mẫu 01a Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

- Bản danh sách các đối tượng xin xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu phụ lục 4 - mẫu 01b Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP được cấp cho những người trả lời đúng 80 số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

- Nội dung kiến thức về ATTP bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về ATTP.

- Nội dung kiến thức chung về ATTP bao gồm: Các quy định pháp luật về ATTP; mối nguy ATTP; điều kiện ATTP; phương pháp bảo đảm ATTP; Thực hành tốt ATTP.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật ATTP số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATTP.

 

Tệp tin đính kèm

Bản danh sách các đối tượng xin xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 01b).doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3722
Đã truy cập: 7289371