Tiêu đề Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy
Cơ quan UBND huyện Ba Chẽ
Lĩnh vực văn bản Văn hóa - Thông tin
Nội dung

1.   MỤC ĐÍCH

UBND Huyện Ba Chẽ thiết lập, ban hành, duy trì và cải tiến thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy nhằm công khai nội dung các điều kiện trong việc thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo đúng quy định.

2.   PHẠM VI

Áp dụng cho việc thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy trên địa bàn huyện.

3.   TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 qquy định về hoạt động in.

4.   ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

§ TTHCC: Trung tâm hành chính công;

§ UBND: Ủy ban nhân dân;

§ LĐ: Lãnh đạo;

5.   NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Thành phần hồ sơ

 

+ Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (theo mẫu)

5.2

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.3

Lệ phí: Không

5.4

Thời gian xử lý công việc: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự làm việc

Thời gian xử lý công việc

Trách nhiệm bộ phận liên quan

B1

- Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận hành chính công chuyên ngành

B2

- Thẩm định hồ sơ

2 ngày

Phòng VHTT

B3

- Trả kết quả (Viết phiếu biên nhận)

0,5 ngày

Phòng VHTT

5.6

Kết quả thực hiện TTHC:

5.7

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

6.      BIỂU MẪU:

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

TTHC-VHTT-09

Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (theo mẫu)

 

Tệp tin đính kèm

BM-TTHC-VHTT-09.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3759
Đã truy cập: 7289408