Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3666/QĐ-UBND 26/12/2019 Quyết định số 3666/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thành lập tổ công tác tiếp công dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Ba Chẽ phục vụ Đại hội Đảng các cấp UBND Huyện Ba Chẽ
555/BC-UBND 24/12/2019 Báo cáo số 555/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
3642/QĐ-UBND 23/12/2019 Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Ba Chẽ năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
3636/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định số 3636/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
3340/QĐ-UBND 19/12/2019 Quyết định số 3340/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" UBND Huyện Ba Chẽ
3320/QĐ-UBND 16/12/2019 Quyết định số 3320/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công nhận giải pháp công tác năm 2019 (đợt 3) UBND Huyện Ba Chẽ
535/BC-UBND 10/12/2019 Báo cáo số 535/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
3216/QĐ-XPVPHC 09/12/2019 Quyết định số 3216/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tằng A Cắm, thôn Khe Sâu, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
164/KH-UBND 09/12/2019 Kế hoach số 164/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
3222/QĐ-UBND 09/12/2019 Quyết định số 3222/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động HĐND huyện năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
3167/QĐ-UBND 03/12/2019 Quyết định số 3167/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thành lập Tổ liên ngành kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
490/BC-UBND 26/11/2019 Báo cáo số 490/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả chính thức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
3106/QĐ-UBND 26/11/2019 Quyết định số 3106/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt kết quả, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
3088/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định số 3088/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thay đổi đối tượng hỗ trợ cải thiện nhà ở từ nguồn hỗ trợ của các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam UBND Huyện Ba Chẽ
3087/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định số 3087/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thay đổi danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Ninh năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
484/BC-UBND 22/11/2019 Báo cáo số 484/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Sơ kết 02 năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật của bộ công an UBND Huyện Ba Chẽ
3074/QĐ-UBND 19/11/2019 Quyết định số 3074/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việccông nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm dân cư gần cầu Lọ Cặp, thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông UBND Huyện Ba Chẽ
3066/QĐ-UBND 19/11/2019 Quyết định số 3066/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt danh sách hộ người có công tự xây mới, sửa chữa nhà ở giữa 2 giai đoạn của Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg UBND Huyện Ba Chẽ
3031/QĐ-UBND 19/11/2019 Quyết định số 3031/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt danh sách, nội dung hỗ trợ đất ở theo Đề án 2085/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
3030/QĐ-UBND 18/11/2019 Quyết định số 3030/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt loại bỏ, bổ sung danh sách hỗ trợ hộ gia đình xây nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã (đợt 2) năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
3029/QĐ-UBND 18/11/2019 Quyết định số 3029/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kiện toàn Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Huyện Ba Chẽ
3028/QĐ-UBND 18/11/2019 Quyết định số 3028/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ cấp xã (Triệu Quý Làu) UBND Huyện Ba Chẽ
3027/QĐ-UBND 18/11/2019 Quyết định số 3027/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Thành Trung) UBND Huyện Ba Chẽ
3019/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định số 3019/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Triệu Đức Phượng, giữ chức vụ Trưởng phòng Dân tộc huyện UBND Huyện Ba Chẽ
3018/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định số 3018/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vi Thanh Vinh, giữ chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện UBND Huyện Ba Chẽ
3017/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định số 3017/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thuyên chuyển và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bà Phạm Thị Thúy - Giáo viên Trường PTDT Nội trú UBND Huyện Ba Chẽ
3016/QĐ-UBND 15/11/2019 Quyết định số 3016/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc điều động ông Phạm Văn Đăng - Thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Dân tộc huyện để nhận nhiệm vụ theo Quyết định số 693-QĐ/HU ngày 14/11/2019 của BTV Huyện uỷ UBND Huyện Ba Chẽ
3084/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định số 3084/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt dự án hỗ trợ trồng cây trà hoa vàng phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (đợt 2) năm 2019 xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
3083/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định số 3083/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi gia cầm phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
3082/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định số 3082/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi bò phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
2999/QĐ-UBND 13/11/2019 Quyết định số 2999/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc cử sĩ quan dự bị đi bổ túc cấp Tiểu đoàn năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
2910/QĐ-UBND 11/11/2019 Quyết định số 2910/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã UBND Huyện Ba Chẽ
2908/QĐ-UBND 08/11/2019 Quyết định số 2908/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt thanh lý tài sản máy tính của phòng Lao động - TB&XH UBND Huyện Ba Chẽ
2906/QĐ-UBND 08/11/2019 Quyết định số 2906/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công bố hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
2905/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định số 2905/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với ông Ngô Văn Vinh - Trưởng phòng Y tế huyện UBND Huyện Ba Chẽ
2904/QĐ-UBND 07/11/2019 Quyết định số 2904/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với bà Vi Thị Thông - Giáo viên Trường TH&THCS Lương Mông UBND Huyện Ba Chẽ
2903/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định số 2903/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp đối với ông Nguyễn Đức Bảo, xã Nam Sơn (đợt 2) năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
2902/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định số 2902/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án hỗ trợ trồng cam V2 phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Đồn Đạc UBND Huyện Ba Chẽ
2901/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định số 2901/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án hỗ trợ chăn nuôi gia cầm phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm 2019 xã Đồn Đạc UBND Huyện Ba Chẽ
2894/QĐ-UBND 05/11/2019 Quyết định số 2894/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Tổ công tác rà soát trình tự triển khai đầu tư và các thủ tục pháp lý các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 303
Đã truy cập: 48774996.