Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1350/QĐ-UBND 20/06/2019 Quyết định số 1350/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng KH&CN chuyên ngành thẩm định Hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở "Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm An Đại Tràng từ một số dược liệu tại tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Ba Chẽ
1349/QĐ-UBND 20/06/2019 Quyết định số 1349/QĐ-UBND của UBND huyện về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ giai đoạn 2014-2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1324/QĐ-UBND 19/06/2019 Quyết định số 1324/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
1320/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch chất lượng đối với công chức cấp xã năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
1317/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của UBND huyện về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã bầu lần đầu (Triệu Thị Nguyệt) UBND Huyện Ba Chẽ
1316/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND Thị Trấn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Lan Thị Thu) UBND Huyện Ba Chẽ
1315/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 1315/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thị Trấn khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đồng Nguyên Khánh) UBND Huyện Ba Chẽ
1318/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 1318/QĐ-UBND của UBND huyện về việc tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển (Hoàng Minh Thảo) UBND Huyện Ba Chẽ
1308/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 1308/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập hội đồng thẩm định hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi UBND Huyện Ba Chẽ
1287/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1287/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các khu phố thuộc thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1286/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1286/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Đồn Đạc Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1285/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1285/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Nam Sơn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1284/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Thanh Sơn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1283/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1283/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1282/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1282/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1281/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1281/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1280/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt quy ước các thôn thuộc xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2023 UBND Huyện Ba Chẽ
1083/QĐ-UBND 12/06/2019 Quyết định số 1083/QĐ-UBND của UBND huyện về việc tạm giao chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với Trung tâm Hành chính công huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1082/QĐ-UBND 12/06/2019 Quyết định số 1082/QĐ-UBND của UBND huyện về việc điều động ông Vi Văn Dương - Phó Bí thư Đảng bộ xã Thanh Sơn UBND Huyện Ba Chẽ
1081/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của UBND huyện về việc trợ cấp khó khăn đột xuất UBND Huyện Ba Chẽ
1046/QĐ-UBND 07/06/2019 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phân công lãnh đạo, công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện làm công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện UBND Huyện Ba Chẽ
1012/QĐ-UBND 03/06/2019 Quyết định số 1012/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ủy quyền cho phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện các trình tự, thủ tục về cấp quyền sử dụng nhãn hiệu Chứng nhận Trà hoa vàng Ba Chẽ và nhãn hiệu Ba kích tím Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
566/UBND-NN 27/05/2019 Công văn số 566/UBND-NN của UBND huyện về việc chủ động phòng, chống mưa dông trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
944/QĐ-UBND 23/05/2019 Quyết định số 944/QĐ-UBND của UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính UBND Huyện Ba Chẽ
941/QĐ-UBND 22/05/2019 Quyết định số 941/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ủng hộ cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Ba Chẽ
175/BC-UBND 22/05/2019 Báo cáo 175/BC-UBND của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
924/QĐ-UBND 21/05/2019 Quyết định số 924/QĐ-UBND của UBND huyện về việc hủy bỏ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND huyện UBND Huyện Ba Chẽ
919/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định số 919/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thuyên chuyển đối với ông Nguyễn Mạnh Trung - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện UBND Huyện Ba Chẽ
85/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 85/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
84/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 84/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 UBND Huyện Ba Chẽ
83/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 83/KH-UBND của UBND huyện về Phát triển du lịch huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
906/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 906/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn các khối thi đua của huyện Ba Chẽ và việc bình xét thi đua của các khối UBND Huyện Ba Chẽ
905/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 905/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
82/KH-UBND 14/05/2019 Kế hoạch 82/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
883/QĐ-UBND 14/05/2019 Quyết định số 883/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
868/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 868/QĐ-UBND của UBND huyện về việc điều chuyển ông Hoàng Trường Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện UBND Huyện Ba Chẽ
834/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 834/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
833a/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 833a/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành danh mục hệ thống tài liệu, bãi bỏ một số quy trình trong hệ thống tài liệu của HTQLCL theo TCVN ISO 9001-2015 UBND Huyện Ba Chẽ
832/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/2017/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
825/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định số 825/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban tổ chức, Tổ trọng tài, Thư ký giải bơi Thiếu niên huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10351
Đã truy cập: 1308750