Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
734/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 734/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với bà Vi Thị Nhuân - giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Thanh Sơn UBND Huyện Ba Chẽ
733/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 733/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với bà Hoàng Thị Viện - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Thanh Lâm UBND Huyện Ba Chẽ
730/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định số 730/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Đạp Thanh UBND Huyện Ba Chẽ
59/KH-UBND 31/03/2020 Kế hoạch số 59/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
57/KH-UBND 31/03/2020 Kế hoạch số 57/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Triển khai bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với UBND tỉnh về triển khai Mô hình điểm chính quyền điện tử và trung tâm giám sát, Trung tâm điều hành TPTM UBND Huyện Ba Chẽ
724/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định số 724/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Dư Thị Thúy giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế huyện UBND Huyện Ba Chẽ
723/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định số 723/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (Nguyễn Thế Hậu) UBND Huyện Ba Chẽ
721/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định số 721/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong thời gian phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
58/KH-UBND 30/03/2020 Kế hoạch số 58/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2030 UBND Huyện Ba Chẽ
56/KH-UBND 30/03/2020 Kế hoạch số 56/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND Huyện Ba Chẽ
02/KB-UBND 30/03/2020 Kịch bản số 02/KB-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
55/KH-UBND 26/03/2020 Kế hoạch số 55/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Tổ chức phong tỏa, cách ly Thị trấn Ba Chẽ để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 UBND Huyện Ba Chẽ
51/KH-UBND 26/03/2020 Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2020-2025 UBND Huyện Ba Chẽ
693/QĐ-UBND 25/03/2020 Quyết định số 693/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội người cao tuổi giai đoạn 2015-2020 UBND Huyện Ba Chẽ
681/QĐ-UBND 23/03/2020 Quyết định số 681/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thuyên chuyển và chấm dứt hợp đồng làm việc đối với bà Bùi Thị Hằng - Giáo viên Trường TH&THCS Lương Mông UBND Huyện Ba Chẽ
680/QĐ-UBND 23/03/2020 Quyết định số 680/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
670/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định số 670/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Giao chỉ tiêu gọi Quân nhân dự bị tập trung huấn luyện năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
667/QĐ-UBND 19/03/2020 Quyết định số 667/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngăn chặn hoạt động tuyên truyền đạo "Pháp luân công" trái phép UBND Huyện Ba Chẽ
658/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết định số 658/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập bốn chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
656/QĐ-UBND 16/03/2020 Quyết định số 656/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
47/KH-UBND 16/03/2020 Kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến huyện Ba Chẽ năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
647/QĐ-UBND 13/03/2020 Quyết định số 647/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Ba Chẽ
46/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch số 46/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
45/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Hành động hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Ba Chẽ năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
649/QĐ-UBND 13/03/2020 Quyết định số 649/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập ban tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
641/QĐ-UBND 12/03/2020 Quyết định số 641/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Ba Chẽ năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
43/KH-UBND 12/03/2020 Kế hoạch số 43/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 20/11/2019 của BTV Tỉnh uỷ UBND Huyện Ba Chẽ
44/KH-UBND 10/03/2020 Kế hoạch số 44/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Ba Chẽ năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
410-464/QĐ-UBND 10/03/2020 Quyết định số 410-464/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nâng bậc lương thường xuyên +vượt khung quý I UBND Huyện Ba Chẽ
465-596/QĐ-UBND 10/03/2020 Quyết định số 465-596/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo quý I/2020 UBND Huyện Ba Chẽ
406/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 406/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Ba Chẽ
405/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 405/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa thể thao đa chức năng và khu trụ sở làm việc các cơ quan huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
311/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định số 311/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập hội đồng kỷ luật cán bộ cấp xã UBND Huyện Ba Chẽ
180/QĐ-UBND 06/03/2020 Quyết định số 180/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến huyện Ba Chẽ lần thứ V (2015-2020) UBND Huyện Ba Chẽ
42/KH-UBND 06/03/2020 Kế hoạch số 42/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
41/KH-UBND 06/03/2020 Kế hoạch số 41/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
228-303/QĐ-UBND 06/03/2020 Quyết định số 228-303/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc tuyển dụng và phân công công tác đối với giáo viên UBND Huyện Ba Chẽ
181-227/QĐ-UBND 06/03/2020 Quyết định số 181-227/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên UBND Huyện Ba Chẽ
40/KH-UBND 05/03/2020 Kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Tổ chức thi đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Ba Chẽ lần thứ V- Năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
39/KH-UBND 04/03/2020 Kế hoạch số 39/KH-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2020 UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3340
Đã truy cập: 49345512.