Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
566/UBND-NN 27/05/2019 Công văn số 566/UBND-NN của UBND huyện về việc chủ động phòng, chống mưa dông trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
944/QĐ-UBND 23/05/2019 Quyết định số 944/QĐ-UBND của UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính UBND Huyện Ba Chẽ
941/QĐ-UBND 22/05/2019 Quyết định số 941/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ủng hộ cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Ba Chẽ
175/BC-UBND 22/05/2019 Báo cáo 175/BC-UBND của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
924/QĐ-UBND 21/05/2019 Quyết định số 924/QĐ-UBND của UBND huyện về việc hủy bỏ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND huyện UBND Huyện Ba Chẽ
919/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định số 919/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thuyên chuyển đối với ông Nguyễn Mạnh Trung - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện UBND Huyện Ba Chẽ
85/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 85/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
84/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 84/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 UBND Huyện Ba Chẽ
83/KH-UBND 17/05/2019 Kế hoạch 83/KH-UBND của UBND huyện về Phát triển du lịch huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
906/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 906/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn các khối thi đua của huyện Ba Chẽ và việc bình xét thi đua của các khối UBND Huyện Ba Chẽ
905/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 905/QĐ-UBND của UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
82/KH-UBND 14/05/2019 Kế hoạch 82/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
883/QĐ-UBND 14/05/2019 Quyết định số 883/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
868/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 868/QĐ-UBND của UBND huyện về việc điều chuyển ông Hoàng Trường Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện UBND Huyện Ba Chẽ
834/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 834/QĐ-UBND của UBND huyện về việc công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 của các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
833a/QĐ-UBND 10/05/2019 Quyết định số 833a/QĐ-UBND của UBND huyện về việc ban hành danh mục hệ thống tài liệu, bãi bỏ một số quy trình trong hệ thống tài liệu của HTQLCL theo TCVN ISO 9001-2015 UBND Huyện Ba Chẽ
832/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 832/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/2017/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
825/QĐ-UBND 08/05/2019 Quyết định số 825/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban tổ chức, Tổ trọng tài, Thư ký giải bơi Thiếu niên huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
81/KH-UBND 07/05/2019 Kế hoạch 81/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện UBND Huyện Ba Chẽ
817/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định số 817/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Thị trấn Ba Chẽ và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đồn Đạc năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
813/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định số 813/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Tổ công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ba Chẽ thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 UBND Huyện Ba Chẽ
812/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định số 812/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Ba Chẽ thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 UBND Huyện Ba Chẽ
811/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định số 811/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo tháng hành động vì trẻ em và hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi học sinh hè năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
797/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định số 797/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các xã hỗ trợ từ ngân sách huyện năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
796/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định số 796/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/2017/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2018 UBND Huyện Ba Chẽ
80/KH-UBND 06/05/2019 Kế hoạch 80/KH-UBND của UBND huyện về Tổ chức diễn đàn trẻ em huyện Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
79/KH-UBND 06/05/2019 Kế hoạch 79/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
795/QĐ-UBND 04/05/2019 Quyết định số 795/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh THPT Ba Chẽ năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
777/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định số 777/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bãi bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp huyện Ba Chẽ giai đoạn 2011-2020 định hướng năm 2030 UBND Huyện Ba Chẽ
776/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định số 776/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với ông Đàm Thanh Liêm - Kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện UBND Huyện Ba Chẽ
778/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định số 778/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cây trồng, động vật huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
78/KH-UBND 03/05/2019 Kế hoạch 78/KH-UBND của UBND huyện về Triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020" trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
77/KH-UBND 02/05/2019 Kế hoạch 77/KH-UBND của UBND huyện về Khảo sát mô hình "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
771/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định số 771/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bãi bỏ quyết định Quy hoạch phát triển nhân lực huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND Huyện Ba Chẽ
772/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định số 772/QĐ-UBND của UBND huyện về việc bổ sung lực lượng tham gia các chốt kiểm soát liên ngành kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và lực lượng trực tiếp tham, gia phục vụ công tác xử lý ổ dịch trên địa bàn huyện Ba Chẽ UBND Huyện Ba Chẽ
73/KH-UBND 26/04/2019 Kế hoạch 73/KH-UBND của UBND huyện về tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
746/QĐ-UBND 25/04/2019 Quyết định số 746/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
745/QĐ-UBND 25/04/2019 Quyết định số 745/QĐ-UBND của UBND huyện về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
744/QĐ-UBND 25/04/2019 Quyết định số 744/QĐ-UBND của UBND huyện về việc tạm giao số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
743/QĐ-UBND 25/04/2019 Quyết định số 743/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo đại hôị đại biểu các dân tộc thiểu só huyện Ba Chẽ lần thứ III năm 2019 UBND Huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1546
Đã truy cập: 1264057