Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục nộp các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (chi thường xuyên và chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục kiểm soát cam kết chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà nước
Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy Văn hóa - Thông tin UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy Văn hóa - Thông tin UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg Dân tộc UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Y tế UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Y tế UBND huyện Ba Chẽ
Thủ tục Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương "xã, phường, thị trấn văn hóa" và "thôn, khu, phố văn hóa" và tương đương Văn hóa - Thông tin UBND huyện Ba Chẽ
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 519
Đã truy cập: 1919630