Trang chủ Tiếp cận thông tin
Chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức
15/12/2023 21: 33:00
VTV.vn - Chính phủ bãi bỏ hình thức thi, chỉ giữ lại xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức...
Các tài liệu hướng dẫn về Luật tiếp cận thông tin
11/07/2018 15: 06:00
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận...
Danh mục thông tin tiếp cận có điều kiện
10/07/2018 11: 40:00
Các mẫu phiếu Tiếp cận thông tin
10/07/2018 11: 33:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 612
Đã truy cập: 7101516