Trang chủ Công Văn
Về việc yêu cầu tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
11/11/2019 21: 15:00
Về việc yêu cầu báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020
08/11/2019 09: 02:00
Về việc đề xuất nội dung để xây dựng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
08/11/2019 08: 53:00
Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019
07/11/2019 16: 05:00
Về việc báo cáo Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
06/11/2019 14: 33:00
Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em
29/10/2019 15: 11:00
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
25/10/2019 15: 36:00
về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
24/10/2019 14: 22:00
Về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đất đai, khoáng sản trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Cô Tô
24/10/2019 14: 16:00
Về việc đẩy nhanh việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng
21/10/2019 09: 10:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3693
Đã truy cập: 4679656