Trang chủ Quyết định
QĐ số 700 Thành lập Đoàn tham gia Cuộc thi sân khấu hóa cấp tỉnh tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”
14/09/2023 10: 03:00
QĐ số 04 Quyết định về việc kiện toàn Ban Giám khảo Cuộc thi sân khấu hóa cấp huyện tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”
06/09/2023 14: 36:00
QĐ số 16 Thành lập đoàn giám sát các quy định của pháp luật về triển khai thực hiện các dự án khởi công năm 2023
31/08/2023 14: 49:00
QĐ số 01 Thành lập BGK, Tổ thư ký cuộc thi sân khấu hóa cấp huyện tìm hiểu "Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển"
10/08/2023 10: 11:00
QĐ số 02 về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi viết tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”
13/07/2023 15: 54:00
QĐ số 14 Thành lập ĐGS cơ chế 1 phần tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016-2022
19/05/2023 10: 17:00
QĐ số 638 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư huyện Cô Tô năm 2023
11/05/2023 10: 18:00
QĐ số 01 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”
08/05/2023 16: 49:00
Quyết định Thành lập Ban cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Cô Tô
29/03/2023 08: 42:00
Chi tiết
QĐ số 13 Thành lập Đoàn khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
27/03/2023 18: 40:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 566
Đã truy cập: 6157409