Trang chủ Quyết định
QĐ về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Lục bà Bùi Thị Suất thôn 1 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 54:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Duy Phong và bà Bùi Thị Phăng thôn 2 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 51:00
QĐ về việc thu hồ đất của bà Vũ Thị Hón thôn 1 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 47:00
QĐ về việc thu hồi đất của bà Bùi Thị Lượng thôn 3 xã Thanh lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 44:00
QĐ về việc thu hồi đất của ong Vũ Đức Niên bà Bùi Thị Thú thôn 3 xã Thanh Lân, để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 42:00
QĐ về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Mơ thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 41:00
QĐ về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Chi ông Nguyễn Văn Thắng thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 38:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Lưu Tuấn Hồng bà Đoàn Thị Liễu thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 28:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Đông bà Trần Thị Hải tại thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 24:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Đỗ Cao Khải bà Đặng Thị Nhứt thôn 1 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 13:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1004
Đã truy cập: 6458685