Trang chủ Quyết định
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
22/12/2022 18: 32:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân
22/12/2022 18: 26:00
Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
16/12/2022 16: 17:00
Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Cô Tô
16/12/2022 16: 14:00
Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Cô Tô
16/12/2022 15: 22:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 23/02/2019 của UBND huyện
13/12/2022 18: 40:00
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô về việc bán hành Quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân huyện Cô Tô
13/12/2022 18: 37:00
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 UBND huyện
13/12/2022 18: 27:00
Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
12/12/2022 18: 19:00
Quyết định về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Cô Tô
05/12/2022 22: 41:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3851
Đã truy cập: 5316670