Trang chủ Quyết định
QĐ về việc thu hồi đất của ong Vũ Đức Niên bà Bùi Thị Thú thôn 3 xã Thanh Lân, để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 42:00
QĐ về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Mơ thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 41:00
QĐ về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Chi ông Nguyễn Văn Thắng thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 38:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Lưu Tuấn Hồng bà Đoàn Thị Liễu thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 28:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Đông bà Trần Thị Hải tại thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 24:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Đỗ Cao Khải bà Đặng Thị Nhứt thôn 1 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 13:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Hùy bà Lưu Thị Băng thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 10:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Duy Toán bà Nguyễn Thị Ngoan thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân
28/07/2020 16: 07:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Thái Văn Nhân bà Nguyễn Thị Lệ thôn 1 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 03:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Duy Quân bà Đỗ Thị Hậu thôn 2 xã Thanh Lân để thực hiện dự án đường xuyên đảo xã Thanh Lân huyện Cô Tô
28/07/2020 16: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 551
Đã truy cập: 2289625