Trang chủ Quyết định
QĐ Ban hành Quy định phối hợp liên kết trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện giữa các phòng, ban, ngành
06/03/2019 16: 22:00
QĐ vv Thành lập Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Cô Tô năm 2019 và kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo (09/5/1961-09/5/2019)
06/03/2019 15: 21:00
QĐ vv ban hành Quy chế hoạt động và Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện Cô Tô
01/03/2019 14: 07:00
QĐ vv kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Cô Tô
01/03/2019 14: 05:00
QĐ vv kiện toàn Tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện về công tác an toàn thực phẩm
01/03/2019 14: 03:00
QĐ Ban hành Quy định công tác phối hợp giữa các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Cô Tô
26/02/2019 15: 27:00
QĐ số 913 thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành chế độ công vụ, công chức và theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo, kết luận, kế hoạch công tác năm 2019
14/02/2019 10: 36:00
QĐ số 915 vv kiện toàn các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 25 năm thành lập huyện (23/3/1994-23/3/2019)
12/02/2019 10: 41:00
QĐ số 914 vv kiện toàn Ban Tổ chúc các hoạt động Kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Cô Tô 23/3/1994-23/3/2019)
12/02/2019 10: 39:00
QĐ số 899 mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2019
11/01/2019 20: 49:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1745
Đã truy cập: 6986250