Trang chủ Quyết định
QĐ về việc thu hồi đất của ông Châu Thành Đông bà Lê Thị Ngọc thôn 1 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 15: 55:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Thái Văn Minh thôn 1 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 15: 52:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Thái Cơ Nhi thôn 1 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân huyện Cô Tô
28/07/2020 15: 48:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Hoàng Việt Tuân và bà Nguyễn Thị Sinh thôn 3, xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân
28/07/2020 15: 42:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Hoàng Việt Tuân và bà Nguyễn Thị Sinh thôn 3, xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân
28/07/2020 15: 42:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Đoan bà Lưu Thị Thu thôn 3 xã Thanh Lân, thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo Thanh Lân huyện Cô Tô
28/07/2020 15: 24:00
QĐ về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Dung thôn 1 xã Thanh Lân để thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
28/07/2020 15: 07:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Duy Quý bà Thái Thị Lượng thôn 1 xã Thanh Lân thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo Thanh Lân
28/07/2020 15: 02:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Đào Trung Bảy (tức Đào Trung Kiên) và bà Nguyễn Thị Liền thôn 3 xã Thanh Lân để thực hiện nâng cấp đường xuyên đảo Thanh Lân
28/07/2020 15: 00:00
QĐ về việc thu hồi đất của ông Hoàng Việt Thanh bà Trần Thị Thục thôn 3 xã Thanh Lân, thực hiện dự án nâng cấp đường xuyên đảo Thanh Lân
28/07/2020 14: 57:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 600
Đã truy cập: 2289674