Trang chủ Quyết định
QĐ số 04 Về việc trưng dụng cán bộ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác y tế tại Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .)
06/01/2023 14: 23:00
Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cô Tô
05/01/2023 17: 43:00
Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô
05/01/2023 17: 25:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương
05/01/2023 17: 20:00
QĐ số 01 thành lập Tổ biên tập nội dung, tuyên truyền, trang trí khánh tiết hội thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..."
03/01/2023 11: 42:00
Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
31/12/2022 17: 49:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
22/12/2022 18: 32:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân
22/12/2022 18: 26:00
Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
16/12/2022 16: 17:00
Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Cô Tô
16/12/2022 16: 14:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1250
Đã truy cập: 6479269