Trang chủ Quyết định
Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô
05/01/2023 17: 25:00
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương
05/01/2023 17: 20:00
QĐ thành lập Tổ biên tập nội dung, tuyên truyền, trang trí khánh tiết hội thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..."
03/01/2023 11: 42:00
QĐ số 01 thành lập Tổ biên tập nội dung, tuyên truyền, trang trí khánh tiết hội thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..."
03/01/2023 11: 42:00
Quyết định về việc thành lập Ban Giam khảo, Tổ thư ký cuộc hội thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại"
03/01/2023 11: 40:00
Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
31/12/2022 17: 49:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
22/12/2022 18: 32:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Cô Tô về việc ban hành quy chế thực hiện việc điều động luân chuyển giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện Cô Tô
22/12/2022 18: 26:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Cô Tô về việc ban hành quy chế thực hiện việc điều động luân chuyển giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện Cô Tô
22/12/2022 18: 26:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân
22/12/2022 18: 26:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 736
Đã truy cập: 6781095