Trang chủ Quyết định
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Cô Tô về việc ban hành quy chế thực hiện việc điều động luân chuyển giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện Cô Tô
22/12/2022 18: 26:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Cô Tô về việc ban hành quy chế thực hiện việc điều động luân chuyển giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện Cô Tô
22/12/2022 18: 26:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân
22/12/2022 18: 26:00
Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
16/12/2022 16: 17:00
Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Cô Tô
16/12/2022 16: 14:00
Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Cô Tô
16/12/2022 15: 22:00
Bãi bỏ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 27/2/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về Quy định tạm thời về sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại Khu dịch vụ thương mại phục vụ du lịch và hậu cần nghề cá
15/12/2022 18: 55:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 23/02/2019 của UBND huyện ban hành Quy định công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Cô Tô
13/12/2022 18: 40:00
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 23/02/2019 của UBND huyện
13/12/2022 18: 40:00
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô về việc bán hành Quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân huyện Cô Tô
13/12/2022 18: 37:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 6965801