Trang chủ Kế hoạch
kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh phòng trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2020
24/09/2020 16: 06:00
KH Bố trí, sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
24/09/2020 15: 24:00
Kế hoạch kiểm tra thực hiện Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
23/09/2020 10: 20:00
Kế hoạch Tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020
22/09/2020 16: 22:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện Cô Tô
22/09/2020 15: 20:00
KH triển khai công tác Tiếp Công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
22/09/2020 11: 15:00
H triển khai công tác Tiếp Công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
22/09/2020 11: 15:00
KH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
22/09/2020 09: 14:00
KH thí điểm Thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các trường học trên địa bàn huyện Cô Tô
21/09/2020 10: 33:00
KH Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô năm 2019 - 2020
17/09/2020 16: 13:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2704
Đã truy cập: 2176180