Trang chủ Nghị quyết HĐND
NQ số 121 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
28/08/2023 11: 39:00
NQ số 120 KQGS việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD nước sinh hoạt; việc quản lý khu neo đậu, tránh trú bão tại BQLDVCI huyện Cô Tô GĐ 2020 - 2022
28/08/2023 11: 37:00
NQ số 119 vv thông qua Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/08/2023 11: 36:00
NQ số 116 vv phê duyệt danh mục một số dự án quan trọng dự kiến khởi công mới giai đoạn 2024-2025
28/08/2023 11: 35:00
NQ số 115 vv phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2)
28/08/2023 11: 32:00
NQ số 114 vv phê duyệt dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
28/08/2023 11: 31:00
NQ số 113 vv phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Cô Tô (lần 3)
28/08/2023 11: 29:00
NQ số 112 vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương các dự án tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND, ngày 24/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện
28/08/2023 11: 28:00
NQ số 111 vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lưỡng dụng kết nối phía Đông - Tây đảo Cô Tô lớn, đoạn Nam Đồng - Nam Hà
28/08/2023 11: 27:00
NQ số 110 vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương các dự án tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND, ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện
28/08/2023 11: 25:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7601
Đã truy cập: 6205784