Trang chủ Nghị quyết HĐND
NQ số 92 QĐ tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026
10/03/2023 14: 56:00
NQ số 91 Ban hành Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
10/03/2023 14: 54:00
NQ số 90 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
03/01/2023 16: 36:00
NQ số 88 Về dự toán thu NSNN, chi NSĐP, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp Huyện và cơ chế, biện pháp điều hành NSĐP năm 2023
03/01/2023 16: 35:00
NQ số 89 Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Xây mới Trường Mầm non thị trấn Cô Tô
03/01/2023 16: 33:00
NQ số 87 Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Điểm di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp Nam Âu cảng
03/01/2023 16: 28:00
NQ số 86 Về việc Tạm dừng chủ trương thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng đô thị và nhóm nhà ở trên địa bàn huyện Cô Tô - Giai đoạn 2
03/01/2023 16: 26:00
NQ số 85 Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
03/01/2023 16: 22:00
NQ số 84 vv điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Cô Tô GĐ 2022-2025; điều chỉnh dự toán nguồn tự chủ đã cấp cho các cơ quan, đơn vị
03/01/2023 16: 20:00
NQ số 83 Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
03/01/2023 16: 19:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4424
Đã truy cập: 5494374