Trang chủ Nghị quyết HĐND
NQ vv thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện và phân công Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/06/2021 14: 08:00
NQ phân công các Trưởng ban, Phó Trưởng ban và chỉ định Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/06/2021 14: 06:00
NQ vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/06/2021 08: 56:00
NQ vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026
25/06/2021 08: 54:00
NQ vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/06/2021 08: 53:00
NQ vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/06/2021 08: 51:00
NQ vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/06/2021 08: 50:00
NQ vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/06/2021 08: 47:00
NQ vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/06/2021 08: 42:00
NQ vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hoàng Văn Thắng)
14/09/2020 17: 14:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 464
Đã truy cập: 3574989