Trang chủ Nghị quyết HĐND
NQ số 69 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
06/08/2022 09: 28:00
NQ số 68 vv cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông Phạm Hồng Thái)
06/08/2022 09: 27:00
NQ số 67 vv chủ trương đầu tư các dự án trong danh mục ưu tiên trên địa bàn huyện Cô Tô giai đoạn 2022-2025
08/07/2022 14: 12:00
NQ số 64 vv điều chỉnh NQ số 52/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Cô Tô
08/07/2022 14: 10:00
NQ số 66 vv dừng thực hiện chủ trương đầu tư DA Chỉnh trang hạ tầng khu dân cư trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2022 phục vụ đấu giá QSDĐ
08/07/2022 14: 08:00
NQ số 65 vv phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Cô Tô giai đoạn 2022-2025
08/07/2022 14: 07:00
NQ số 63 vv sửa đổi, bổ sung một số nội dung giám sát của HĐND huyện liên quan đến quản lý tài sản công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2021
08/07/2022 14: 04:00
NQ số 62 vv cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
08/07/2022 13: 56:00
NQ số 61 vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Nhóm công trình phụ trợ sinh hoạt và Kho lưu trữ huyện Cô Tô
24/02/2022 15: 39:00
NQ số 60 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường lưỡng dụng kết nối phía Đông - Tây đảo Cô Tô lớn, đoạn Nam Đồng - Nam Hà
24/02/2022 15: 38:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4190
Đã truy cập: 5317009