Trang chủ Nghị quyết HĐND
NQ số 101 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào Khu xử lý rác thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô
10/04/2023 18: 28:00
NQ số 100 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu dân cư Hồ C4 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô
10/04/2023 18: 27:00
NQ số 99 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
10/04/2023 10: 39:00
NQ số 98 Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD nước sinh hoạt; việc quản lý khu neo đậu tránh, trú bão tại BQL Dịch vụ công ích huyện Cô Tô GĐ 2020-2022
10/04/2023 10: 37:00
NQ số 97 vv điều chỉnh Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện
10/04/2023 10: 36:00
NQ số 96 vv xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
10/04/2023 10: 35:00
NQ số 95 vv miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
10/04/2023 10: 23:00
NQ số 92 QĐ tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026
10/03/2023 14: 56:00
NQ số 91 Ban hành Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
10/03/2023 14: 54:00
NQ số 90 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
03/01/2023 16: 36:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2569
Đã truy cập: 6455026