Trang chủ Công khai các chính sách
Về việc hướng dẫn thanh, quyết toán và nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ
18/05/2020 15: 22:00
về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020
15/05/2020 15: 25:00
Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
10/05/2020 15: 18:00
Nghị quyết về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID - 19
10/03/2020 15: 16:00
QĐ Về cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2020
02/01/2020 15: 01:00
CV về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
20/11/2019 15: 07:00
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh khóa XII
30/10/2019 15: 14:00
Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh, mốt số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố trên địa bản tỉnh Quảng Ninh
20/08/2019 15: 11:00
Quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bện dịch tả lợn châu phi
16/07/2019 15: 03:00
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ, dân phố
20/05/2019 15: 09:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1589
Đã truy cập: 7189363