Trang chủ Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý III năm 2023
16/10/2023 16: 58:00
Chi tiết
Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2023
11/07/2023 10: 04:00
Chi tiết
Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương
11/07/2023 10: 01:00
Chi tiết
Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương
05/05/2023 16: 16:00
Chi tiết
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương
05/05/2023 16: 12:00
Chi tiết
Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023
05/05/2023 15: 12:00
Chi tiết
Thông báo công khai biểu mẫu trình kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân cấp huyện
02/04/2023 13: 34:00
Thông báo số 34 Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023
03/03/2023 17: 24:00
Chi tiết
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương
03/03/2023 12: 10:00
Chi tiết
Về việc góp ý dự thảo ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương huyện Cô Tô
29/08/2022 17: 23:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 666
Đã truy cập: 6472285