Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo và Chương trình Famtrip giới thiệu và xúc tiến du lịch đảo Thanh Lân (Cô Tô) năm 2022
28/09/2022 18: 00:00
Kế hoạch Triển khai hoạt động tẩy giun cho học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2022
28/09/2022 10: 59:00
Thông báo Xét tuyển hợp đồng lao động làm việc trong các đơn vị thuộc sự nghiệp Giáo dục và đào tạo huyện Cô Tô năm 2022
27/09/2022 22: 07:00
Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Cô Tô năm 2022
27/09/2022 22: 00:00
Kế hoạch Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
27/09/2022 18: 03:00
Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
27/09/2022 17: 55:00
về việc cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử thành phần và Phần mềm công chức
27/09/2022 17: 48:00
Thông báo Kết luận của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
27/09/2022 16: 45:00
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
26/09/2022 18: 01:00
Kế hoạch Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cô Tô
23/09/2022 17: 22:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3303
Đã truy cập: 4856529