Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND huyện
TB lịch công tác của Thường trực và các Ban của Hôi đồng của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô tháng 01/2020
03/01/2020 11: 29:00
NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
20/12/2019 16: 15:00
NQ về dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; Kế hoạch đầu tư phát triển và biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020
20/12/2019 16: 13:00
NQ Phê duyệt danh mục sản phẩm lợi thế huyện Cô Tô từ năm 2020 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
20/12/2019 16: 12:00
NQ về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20/12/2019 16: 11:00
NQ về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Văn Liệu
20/12/2019 16: 09:00
NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thái
20/12/2019 16: 06:00
NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Mạnh Hùng
20/12/2019 16: 04:00
NQ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Văn Liệu
20/12/2019 16: 02:00
NQ về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Mạnh Hùng
20/12/2019 15: 59:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 72
Đã truy cập: 48773805.