Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND huyện
NQ vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hoàng Văn Thắng)
14/09/2020 17: 14:00
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn chấm điểm theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh); điều hòa, điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020
14/09/2020 17: 09:00
QĐ vv phân công công việc của Thường trực HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/09/2020 14: 08:00
QĐ vv phân công công việc của Thường trực HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/09/2020 09: 16:00
TB lịch công tác của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô tháng 9/2020
07/09/2020 10: 45:00
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
19/08/2020 14: 52:00
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19/08/2020 14: 50:00
Các Nghị quyết kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/08/2020 10: 04:00
Thông báo lịch công tác của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô tháng 8/2020
04/08/2020 10: 23:00
Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/07/2020 14: 03:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1364
Đã truy cập: 2156098