Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND huyện
TB số 64 Lịch khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
27/03/2023 18: 46:00
KH số 20 Khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
27/03/2023 18: 45:00
QĐ số 13 Thành lập Đoàn khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
27/03/2023 18: 40:00
DANH MỤC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND HUYỆN
27/03/2023 14: 08:00
TB số 63 Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026
22/03/2023 18: 16:00
TB số 62 Lịch khảo sát việc thực hiện các quy định pháp luật các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện GĐ 2021 - 2022
14/03/2023 09: 56:00
Thông báo số 61 Lịch công tác của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô tháng 3 năm 2023
13/03/2023 09: 44:00
Chi tiết
NQ số 92 QĐ tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026
10/03/2023 14: 56:00
NQ số 91 Ban hành Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
10/03/2023 14: 54:00
KH số 19 Khảo sát việc thực hiện quy định pháp luật về chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Cô Tô giai đoạn 2021-2022
02/03/2023 08: 13:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1361
Đã truy cập: 5507038