Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND huyện
KH số 27 Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về triển khai thực hiện các dự án khởi công năm 2023
31/08/2023 14: 53:00
QĐ số 16 Thành lập đoàn giám sát các quy định của pháp luật về triển khai thực hiện các dự án khởi công năm 2023
31/08/2023 14: 49:00
NQ số 121 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
28/08/2023 11: 39:00
NQ số 120 KQGS việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD nước sinh hoạt; việc quản lý khu neo đậu, tránh trú bão tại BQLDVCI huyện Cô Tô GĐ 2020 - 2022
28/08/2023 11: 37:00
NQ số 119 vv thông qua Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/08/2023 11: 36:00
NQ số 116 vv phê duyệt danh mục một số dự án quan trọng dự kiến khởi công mới giai đoạn 2024-2025
28/08/2023 11: 35:00
NQ số 115 vv phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2)
28/08/2023 11: 32:00
NQ số 114 vv phê duyệt dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
28/08/2023 11: 31:00
NQ số 113 vv phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Cô Tô (lần 3)
28/08/2023 11: 29:00
NQ số 112 vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương các dự án tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND, ngày 24/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện
28/08/2023 11: 28:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1298
Đã truy cập: 6493638