Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND huyện
NQ số 110 vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương các dự án tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND, ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện
28/08/2023 11: 25:00
NQ số 109 vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu dân cư Hồ C4 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô
28/08/2023 11: 24:00
NQ số 108 vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào Khu xử lý rác thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô
28/08/2023 11: 23:00
NQ số 107 vv hủy bỏ chủ trương đầu tư các dự án tại NQ 67/NQ-HĐND, ngày 29/6/2022 của HĐND huyện vv chủ trương đầu tư các dự án trong danh mục ưu tiên trên địa bàn huyện Cô Tô GĐ 2022-2025
28/08/2023 11: 22:00
NQ số 106 vv hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang hạ tầng đô thị và nhóm nhà ở trên địa bàn huyện Cô Tô - Giai đoạn 2
28/08/2023 11: 20:00
NQ số 105 vv xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/08/2023 11: 18:00
DANH MỤC KỲ HỌP THỨ 13 HĐND HUYỆN
19/07/2023 08: 48:00
TB số 76 vv điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND huyện khóa VI
18/07/2023 16: 54:00
TB số 74 Lịch công tác của TT HĐND và các Ban HĐND huyện Cô Tô tháng 7 năm 2023
10/07/2023 16: 29:00
TB số 73 Lịch giám sát của Đoàn giám sát theo Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 10/5/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện
28/06/2023 17: 54:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 6463024