Trang chủ Thông tin Quy hoạch
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
09/07/2020 11: 01:00
về việc phối hợp triển khai dự án Tạo dựng bãi rạn nhân tạo vùng biển đảo Cô Tô nhằm bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2018 - 2019
11/06/2020 14: 55:00
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh
11/06/2020 14: 45:00
Kế hoạch thực hiện dự án "thúc đẩy quá trình công nhận khu bảo tồn biển Cô Tô, tăng cường mạng lưới khu bảo tồn biển ở việt Nam
11/06/2020 14: 30:00
QĐ về việc phế duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cô Tô
18/07/2019 10: 25:00
TB về ciệc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cô Tô
26/04/2019 10: 47:00
TB về việc công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà Nguyện ban hành giáo họ đạo Cô Tô
12/06/2018 15: 43:00
Quy hoạch phát triển du lịch huyện Cô Tô đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
27/04/2018 15: 36:00
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảm bảo an ninh quốc phòng đảo trần giai đoạn 2015 - 2020
27/04/2018 15: 14:00
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cô Tô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
27/04/2018 15: 12:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1246
Đã truy cập: 2155980