Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

1. Thông tin chung 

 

          Tên cơ quan: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
          Địa chỉ          : Khu 2 thị trấn Cô Tô - Quảng Ninh 
          Điện thoại    :  02033.889.155
          Fax                :  

 

         2. Tổ chức bộ máy

Đồng chí: Bùi Văn Nhiệm - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Lý luận chính trị: Cao cấp  
Điện thoại : 0967 741 161


 

Đồng chí Trương Thị Phương - Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Trungcấp
 Điện thoại:  0948960000
Mail:
Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng đảng, tổ chức bộ máy; Quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên; Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu quy trình công tác cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ được Thủ trưởng ủy quyền, phân công. Theo dõi Đảng bộ Thị trấn.
 
  
Đồng chí: Chu Đình Hiển - Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khai thác Thủy sản
Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915 657 566
Mail: chudinhhien@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác thi đua khen thưởng; chế độ công chức, công vụ; văn thư lưu trữ nhà nước; quản lý nhà nước về tổ chức của hội, quỹ từ thiện, quỹ xã hội; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác cải cách hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện các nhiệm vụ được Thủ trưởng ủy quyền, phân công. Theo dõi Đảng bộ xã Thanh Lân.
 

 

Đồng chí Vũ Hương Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cố định: 0919586556
Lĩnh vực phụ trách: tham mưu về công tác cơ sở đảng và đảng viên; thi hành điều lệ Đảng; làm nghiệp vụ quản lý đảng viên, các vấn đề đảng tịch, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng, Huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên…, quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; theo dõi bảo vệ bí mật nhà nước; Công tác lưu trữ; Thực hiện một số nhiệm vụ được lãnh đạo cơ quan phân công. Theo dõi Đảng bộ Thị trấn.
 

  

Đồng chí: Nguyễn Thế Nam
 
Năm sinh: 1989
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Lý luận chính trị: Cao cấp
ĐT: 0912812219
Mail: 
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên viên tham mưu về công tác cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua - khen thưởng; Quy chế dân chủ; các nhiệm vụ khác được lãnh đạo cơ quan phân công. Theo dõi Đảng bộ xã Đồng Tiến
 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Phường
Phường Nội vụ.jpg
Chức vụ:  Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0167 4714 861
Mail: nguyenthiphuong@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên viên tham mưu về quản lý công chức, viên chức cấp huyện (cả khối Đảng và khối Nhà nước); Công tác tôn giáo; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của cơ quan và một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo cơ quan phân công. Theo dõi Đảng bộ Thị trấn.
 

 

Đồng chí: Bùi Thị Minh Tâm
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp 
SĐT:  0383323668
Mail: buiminhtam.bdvhu@gmail.com

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1310
Đã truy cập: 1890164