Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

1. Thông tin chung 

 

          Tên cơ quan: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
          Địa chỉ          : Khu 2 thị trấn Cô Tô - Quảng Ninh 
          Điện thoại    :  02033.889.155
          Fax                :  

 

         2. Tổ chức bộ máy

Đồng chí Mai Quốc Hoàn - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 Điện thoại: 02033 500 162
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện  ủy, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về mọi mặt công tác của cơ quan Tổ chức - Nội vụ. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương; Công tác cán bộ; Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Bảo vệ chính trị nội bộ; Cải cách hành chính; Theo dõi Đảng bộ xã Đồng Tiến.


 

Đồng chí Trương Thị Phương - Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Cao cấp
 Điện thoại:  0948960000
Mail:
Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy; quản lý biên chế, quản lý công chức, viên chức, người lao động; Quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên; Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu quy trình công tác cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ được Thủ trưởng ủy quyền, phân công. Theo dõi Đảng bộ Thị trấn.
 
  
Đồng chí: Chu Đình Hiển - Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0915 657 566
Mail: chudinhhien@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác thi đua khen thưởng; chế độ công chức, công vụ; văn thư lưu trữ nhà nước; quản lý nhà nước về tổ chức của hội, quỹ từ thiện, quỹ xã hội; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác cải cách hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; theo dõi, quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu; Địa giới hành chính; Thực hiện các nhiệm vụ được Thủ trưởng ủy quyền, phân công. Theo dõi Đảng bộ xã Thanh Lân.
 

 

Đồng chí Vũ Hương Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cố định: 0919586556
Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu về công tác cơ sở đảng và đảng viên; quy hoạch; theo dõi bảo vệ bí mật nhà nước; Quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ; quản lý kho lưu trữ; Thực hiện một số nhiệm vụ được lãnh đạo cơ quan phân công. Theo dõi Đảng bộ Thị trấn Cô Tô.
 

  

 

Đồng chí: Bùi Thị Minh Tâm
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp 
SĐT:  0383323668
Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu về công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức bộ máy cấp xã; chế độ nâng lương cấp xã; địa giới hành chính; công tác văn thư, hành chính, thủ quỹ của cơ quanvà một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo cơ quan phân công. Theo dõi Đảng bộ xã Thanh Lân.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1164
Đã truy cập: 5137680