Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 1. Thông tin chung 

          Tên cơ quan: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cô Tô 
          Địa chỉ          :  Khu 2 Thị trấn Cô Tô - Quảng Ninh 
          Điện thoại    :  02033889154
           E-mail           : 

 

2. Tổ chức bộ máy

Đồng chí: Chu Thanh Diện - Chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

 Điện thoại: 02033 500 277

Mail: chuthanhdien@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0942004258

Hòm thư điện tử công vụ:  nguyenthihang.ct@quangninh.gov.vn

 

 3. Chức năng, nhiệm vụ

Cơ quan chuyên trách của Hội LHPN huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực

tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Hội LHPN huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ;

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Hội và phong trào phụ nữ theo quy định của Điều lệ Hội

LHPN Việt Nam.

Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

Hội LHPN huyện nhằm triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị

của địa phương và chỉ đạo của Hội cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham

gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

Các chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Hội; quyền, lợi ích của Hội, của cán bộ,

công chức trong cơ quan chuyên trách Hội LHPN huyện và cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở.

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3456
Đã truy cập: 6981952