Hội Nông dân huyện Cô Tô

 HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CÔ TÔ

1. Thông tin chung 

          Tên cơ quan: Hội Nông dân  huyện Cô Tô 
          Địa chỉ          :  Khu 2 Thị trấn Cô Tô - Quảng Ninh 
          Điện thoại    :  
          Fax                :  
          E-mail           : 


2. Tổ chức bộ máy

 

  

Đồng Chí: Dương Văn Đại - Chủ tịch
    DSC_5191.JPG
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại di động: 0963 868882 
- Hòm thư điện tử công vụ: Duongvandai.quangninh.gov.vn
-Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách chung.
 
 
Đồng chí Trần Thị Hoài - Phó Chủ tịch
 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp
Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0916899198 - 02033502222
Mail: tranthihoai@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
  
 
 

3) Chức năng và nhiệm vụ của Hội Nông dân:
* Chức năng của HND:


- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.


- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đoàn kết toàn dân tộc.


- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất.


* Nhiệm vụ của HND:


- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn Hội cấp dưới thực hiện điều lệ và nghị quyết của Hội; Nghiên cứu thi hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng tổ chức Hội về mọi mặt.


- Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức hướng dẫn hội viên, nông dân thi đua thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội - quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

                   
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3002
Đã truy cập: 7311743