Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN

1. Thông tin chung 

 

          Tên cơ quan: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cô Tô 
          Địa chỉ          :  Khu 2 Thị trấn Cô Tô - Quảng Ninh 
          Điện thoại    :  
          Fax                :  
          E-mail           : 

 

 


2. Tổ chức bộ máy

 
 
 
  
Đồng chí: Lê Công Tuấn Anh - Bí thư
 
 
 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0989268790
Mail: lecongtuananh@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phân công phụ trách: 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN HUYỆN ĐOÀN

1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của Huyện

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ huyện tới cơ sở.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn.

- Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi của huyện.


 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 440
Đã truy cập: 6982470