Thị trấn Cô Tô

THỊ TRẤN CÔ TÔ 


1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:      Đảng ủy - HĐND - UBND Thị trấn Cô Tô 

 Địa chỉ:               Khu 3, thị trấn Cô Tô huyện Cô tô

Điện thoại:  0333 889 130

Mail: ubndthitranct@quangninh.gov.vn        

 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Cô Tô                

              2. Tổ chức bộ máy         

  Đảng ủy thị trấn Cô tô: 

 Đồng chí  Bùi Văn Hường - Bí thư Đảng ủy , Chủ tich thị trấn Cô Tô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

Điện thoại: 0912263597

Hộp thư công vụ: buivanhuong@quangninh.gov.vn 

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung 

 

 

 

Đồng chí Trần Văn Dinh

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 01643111999

Hòm thư điện tử công vụ: tranvandinh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng các ban: Tuyên giáo Đảng ủy, Khối vận, BCĐ thực hiện QCDC thị trấn,…

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0888366316

Hòm thư điện tử công vụ: nguyenmanhtuan.ct@quangninh.gov

Lĩnh vực được phân công phụ trách: 

 

 Hội đồng nhân dân thị trấn 

 

 Đồng chí Phạm Công Hưng

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND 

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0985519222

Hòm thư điện tử công vụ: phamconghung.ct@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn hóa - Xã hội 

 

 

 

 

 Đồng chí Vũ Thanh Tuấn

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND kiêm Bí thư Đoàn thanh niên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp đoàn - đội

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0915806289

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đoàn thanh niên thị trấn

Đồng chí Phạm Thị Huyền

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0906038507

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: MTTQ thị trấn

 

Đồng chí Từ Hải Hưng

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng QTVP

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0979493834

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng cấp ủy 

 

Đồng chí Hoàng Thị Liên

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0962806715

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng HĐND-UBND

 

 

 Đồng chí Đỗ Thị Loan

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0976439410

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0966457036

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách công tác chi ngân sách (khối Đảng - Đoàn thể)

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0984694612

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý sổ bộ thu ngân sách

 

 

 

Đồng chí Bùi Đức Quang

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đai học quản lý đất đai

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0979207969

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý xây dựng

 

 Ông: Phạm Đức Hải

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp khoa Nông học                                                                                                            

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0967.483.444

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Xây dựng, đô thị

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hô tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0934358277

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, tiếp dân

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 01663354004

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hộ tịch 

 

 

Đồng chí Vũ Văn Toàn

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý văn hóa

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0972486138

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Thông tin - tuyên truyền 

 

Đồng chí Nguyễn Sỹ Bôn

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công tác xã hội

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0976682099

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Lao động, TB&XH 

 

 

 

Đồng chí Tạ Thị Thu

Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp công tác phụ nữ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 01668486045

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội phụ nữ thị trấn

  

 

Đồng chí Bùi Văn Nhã

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0975658281

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Cựu chiến binh thị trấn

  

 Đồng chí Nguyễn Đăng Lương

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

Điện thoại di động: 01627194259

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Nông dân thị trấn

  

   

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1104
Đã truy cập: 4043787