Ban quản lý Dịch vụ Công ích huyện Cô Tô

 

 

I. Giới thiệu chung   

Tên cơ quan: Ban quản lý Dịch vụ công ích huyệnCô Tô

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

SĐT: 0333.889 165

Mail: banquanlycang.ct@quangninh.gov.vn                  

 II. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng Ban
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- SĐT: 0888 63 1975 - 0912 330 998.
- Mail:  
- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và pháp luật về tổ chức hoạt động của Ban quản lý Dịch vụ công ích; phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng trong đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện giao; Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Chủ tài khoản đơn vị...

 

Đồng chí: Phạm Công Quý - Phó trưởng Ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985216298
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách; Phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động: Tổ Trung tâm TM Cô Tô (Chợ Cô Tô); Kiêm nhiệm giải quyết thủ tục HC trong lĩnh vực cấp nước tại Trung tâm HCC huyện. Thực hiện các công việc khác khi Thủ trưởng phân công hoặc uỷ quyền.
 

 

Đồng chí: Nguyễn Danh Thép - Phó trưởng Ban
Trình độ chuyên môn: Đại  học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0974949889
Hộp thư điện tử công vụ: Nguyendanhthep2015@gmail.com
Lĩnh vực phân công phụ trách:Tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban. Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách; Phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động : Tổ sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt; Quản lý vận hành Hệ thống Điện chiếu sáng công cộng huyện - Hệ thống điện Cột cờ Tượng đài Bác Hồ; Thực hiện các công việc khác khi Thủ trưởng phân công hoặc uỷ quyền.

  

Đồng Chí: Lê Đức Thiệp
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0986461229
Hộp thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực phân công phụ trách:

  

Đồng chí: Bùi Quốc Vinh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 01202222102
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách:Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Làm công tác kỹ thuật vận hành, quản lý, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4; Phụ trách cung cấp nước, ghi chốt số liệu nước Khu 2, Cầu thủ Mỵ; Kiêm nhiệm vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng Khu 4, Cầu Mỵ, điện cột cờ Tượng đài Bác Hồ.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đao đơn vi, Trạm trưởng phân công

 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0165. 556 3833
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.Trạm trưởng trạm bơm nước Trường Xuân: Thực hiện nhiệm vụ quản lý sản xuất, KD, Quản lý thực hiện công tác sửa chữa, ghi chốt số liệu nước khu vực thông Trường Xuân - Hồng Hải;Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đao đơn vi phân công.

 

 

Đồng chí: Trương Văn Thủy
Trình độ chuyên môn: Thợ máy
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0945097968
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trác:Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.Quản lý, điều hành khu Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ ( điều hành bến cảng 600 CV-150 CV; vùng cảng phao neo khu neo đậu; Bến đò Cô Tô - Thanh Lân) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao. 

 

Đồng chí: Trần Văn Tùng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 01202222102
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, tổ và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Làm công tác kỹ thuật; Quản lý, vận hành trạm bơm Trường Xuân; lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, ghi chốt số liệu nước, cung cấp nước Khu 1, Voong Xy; Kiêm nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống điện Khu 1, Voong Xy; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan, Trạm trưởng giao nhiệm vụ. 

 

Đồng chí: Phạm Hữu Tuấn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0973. 490 908
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, tổ và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.Trạm trưởng trạm bơm nước C4. Làm công tác kỹ thuật; Quản lý, vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4; phụ trách cung cấp nước, ghi chốt số liệu nước thôn Nam Đồng - Nam Hà xã đồng Tiến; Kiêm nhiệm quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng từ thôn Hồng Hải đến cảng Bắc Vàn; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao thưc hiện.

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0373990976
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, tổ và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Làm công tác kỹ thuật, Vận hành, quản lý, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân, Phụ trách cung cấp nước, ghi chốt sô liệu nước địa bàn Khu 3 thị trấn Cô Tô và khối Cơ quan; Kiêm nhiệm công tác quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng Khu 3 đến nhà công vụ Giáo viên. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan, trạm trưởng giao

 

Đồng chí: Đậu Văn Khang
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0901574113 
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, tổ và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Phụ trách An toàn phòng cháy và chữa cháy, quản lý hệ thống xử lý nước thải, quản lý tổ bảo vệ và vệ sinh môi trường thực hiện công tác quản lý và sửa chữa điện, nước khu vực Trung tâm TM Cô Tô. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan, tổ trưởng giao. 

  

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0969. 639 183
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, tổ và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Làm công tác kỹ thuật Vận hành, quản lý, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cung cấp nước C4; Phụ trách ghi chốt số liệu nước địa bàn Khu 2; Kiêm quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng khu 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan, trạm trưởng giao

         

Đồng chí: Nguyễn Bá Quyền
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng cơ khí
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0888.296 696
Hộp thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực phân công phụ trách:Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, tổ và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Làm công tác kỹ thuật Vận hành, quản lý, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4. Phụ trách ghi chốt số liệu nước địa bàn Thôn Hải Tiễn xã Đồng Tiến; Kiêm nhiệm quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng từ nhà Công vụ GV đến trạm điện thôn Hồng Hải. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan, trạm trưởng giao. 

        

Đồng chí: Lê Thị Loan
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913868512
Hộp thư điện tử công vụ: loancang@gmail.com
Lĩnh vực phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, tổ và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Tổng hợp số liệu nước, in hóa đơn, thu ngân, kiêm nhiệm công tác văn thư. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan, tổ giao. 

       

Đồng chí: Nguyễn Văn Vũ - Thuyền Trưởng tàu Cô Tô 01
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điều khiển tàu biển
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0962. 323 956
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều khiển, vận hành tàu Cô Tô 01; Kiêm nhiệm vụ quản lý vận hành Xuồng ST - 750 UBND huyện; Kiêm nhiệm quản lý bến tàu 600 CV-150 CV và vùng nước cảng, hệ thống phao neo. Thực hiện nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công

           

Đồng chí: Vũ Đức Toàn
Trình độ chuyên môn: Máy Trưởng H1
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động:0869662584
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Quản lý, vận hành máy tàu Cô Tô 01; Kiêm nhiệm quản lý bến tàu 600 CV-150 CV và vùng nước cảng, hệ thống phao neo. Thực hiện nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công

           

                        

Đồng chí: Bùi Thị Hậu

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận Chính trị: Trung cấp.

Điện thoại: 0163 7477780

Lĩnh vực phân công phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Kê toán hành chính đơn vị sụ nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao. 

 

 

Đồng chí: Phạm Hồng Khiêm

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Điện thoại di động: 0976686090

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

Nhân viên Tổ Trung tâm Thương mại ( Chợ Cô Tô). Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao. 

         

Đồng chí: Nguyễn Trường Sơn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Điện thoại di động: 0974865201

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Thủy thủ tàu Cô Tô 01; Quản lý vận hành Xuồng Cô Tô 01 UBND huyện;Thực hiện nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phân công

   

Đồng chí: Hà Thị Bích Thủy

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Điện thoại di động:0963747585

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Tổng hợp, thu ngân, hành chính tổng hợp

 

 

I

III. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Cô Tô

  1. Vị trí, chức năng:

1.1. Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Cô Tô là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, có các nhiệm vụ quản lý, khai thác các hoạt động dịch vụ công ích của huyện: Quản lý khu dịch vụ hậu cần nghề cá; Sản xuất kinh doanh cung ứng nước sinh hoạt; Quản lý điều hành tàu công tác Cô Tô 01; Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; Quản lý Trung tâm Thương mại chợ Cô Tô; Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Quản lý điều hành bến đò Cô Tô - Thanh Lân Thực và hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công ích khác của huyện khi được Ủy ban nhân dân huyện giao.

Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Cô Tô là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần về kinh phí hoạt động và tiến tới tự chủ 100% kinh phí. Có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

1.2. Ban quản lý Dịch vụ công ích huyện Cô Tô chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn của tỉnh có liên quan

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể:

2.1.Nhiệm vụ:

(1) Cứu hộ trên biển:

- Việc cứu người và phương tiện thuỷ bị tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa là nghĩa vụ bắt buộc đối với thuyền trưởng, người lái phương tiện và các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại cảng, bến;

- Khi phát hiện tai nạn hoặc nguy cơ xảy ra tai nạn, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện phải lập tức phát tín hiệu cấp cứu theo quy định và tiến hành ngay các biện pháp cứu người, tài sản, đồng thời báo cho Cảng vụ hoặc Ban quản lý cảng bến để có biện pháp xử lý kịp thời;

- Khi có tai nạn xảy ra, thuyền trưởng các tàu có liên quan và thuyền trưởng, hoặc người lái phương tiện phải tổ chức kịp thời việc tìm kiếm, cứu nạn những người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và khẩn trương tiến hành các biện pháp cần thiết để cứu người, phương tiện và hàng hoá. Tàu thuyền bị thiệt hại nhẹ hơn phải cuus trợ tàu thuyền bị thiệt hại nặng, cho dù lỗi gây ra tai nạn không phải là của mình.

(2) Quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động đối với tàu công tác Cô Tô 01:

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các văn bản khác hiện hành;

-  Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ tài sản được giao đảm bảo sử dụng có hiệu quả;

- Tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; thực hiện nhiệm vụ đưa đón cán bộ, hợp đồng chở khách theo lịch trình được cấp thẩm quyền cho phép.

(3) Quản lý, vận hành các trạm xử lý, sản xuất cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện: Chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước theo quy định, bảo đảm cung cấp nước cho khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ theo quy định; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã và tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước.

(4) Quản lý, tổ chức hoạt động khu Dịch vụ Hậu cần nghề cá, thu phí, lệ phí bến, kho bãi:

- Tổ chức quản lý và thu phí, lệ phí bến bãi trong phạm vi quản lý;

- Quản lý khu Dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ ( Có quy chế riêng)

(5) Quản lý, điều hành khai thác khu Trung tâm Dịch vụ Thương Mại Cô Tô ( Theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 27/2/2020 của UBND huyện Cô Tô “Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý và khai thác Khu dịch vụ Thương mại phục vụ du lịch và Trung tâm hậu cần nghề cá Bắc vịnh Bắc bộ huyện Cô Tô”;

(6) Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng ( Theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Cô Tô QIIYET DINH V6 viQc bd sung chri'c ning, nhiQm vg cria Ban Qufrn If Dich vg c6ng fch huyQn CA Ta);

(6) Thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công ích khác khi được Ủy ban nhân dân huyện giao.

2.2. Quyền hạn:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Được tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức, cá nhân; Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3129
Đã truy cập: 6994584