Ban quản lý Dịch vụ Công ích huyện Cô Tô

 

I. Giới thiệu chung   

Tên cơ quan: Ban quản lý Dịch vụ công ích huyệnCô Tô

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

SĐT: 0333.889 165

Mail: banquanlycang.ct@quangninh.gov.vn                  

 

 II. Tổ chức bộ máy: 

            1. Đồng chí: Trương Mạnh Cơ

             2. Đồng chí: Trương Ngọc Hoài

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Phó Trưởng Ban

Đại học

Trung cấp

0333. 889 656

0915. 244 567

truongngochoai@quangninh.gov.vn

Ủy quyền Trưởng Ban; Quản lý, điều hành hoạt động kỹ thuật tổ nước, Tàu Cô Tô 01, Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, công tác tin học.

           

            3. Đồng chí: Nguyễn Quang Trung

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

iện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Phó trưởng Ban

Cử nhân; T.sĩ kinh tế.

Trung cấp

 

0918. 515823 trungcangcoto@gmail.com

Phụ trách chung hoạt động của Tổ kế toán; kiểm tra, kiểm soát tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh

            5. Đồng chí: Nguyễn Danh Thép

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân.

Đại học

Trung cấp

 

0974. 949 889

Nguyendanhthep2015@gmail.com

 Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân.

             6. Đồng chí: Đậu Văn Khang

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân Viên

Trung cấp

 

 

0120. 222 2102

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân.

                       7. Đồng chí: Phạm Hữu Tuấn

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân Viên

Trung cấp

 

 

0973. 490 908

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân.

            8. Đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân Viên

Trung cấp

 

 

01696988104

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân.

            9. Đồng chí: Trương Văn Thủy

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Tổ Trưởng Tổ nước

Thợ Nguội 5/7

Trung Cấp

 

0945097968

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân, Trạm bơm C4.

            10. Đồng chí: Trần Văn Tùng

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Tổ Phó Tổ nước

Trung cấp

Trung cấp

 

01202222102

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân.

                 11. Đồng chí: Bùi Quốc Vinh

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Tổ Phó Tổ nước

Trung cấp

 

 

01202222102

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4.

            12. Đồng chí: Vũ Đức Thảo

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân Viên

Trung cấp

 

 

01222326983

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4.

            13. Đồng chí: Ngô Hồng Sơn

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân Viên

Trung cấp

Trung cấp

 

0165. 556 3833

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4.

            14. Đồng chí: Lê Thị Loan

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân Viên

Trung cấp

Trung cấp

 

0913. 868 512

loancang@gmail.com

 

Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp số liệu, in hóa đơn, thu ngân, kiêm nhiệm công tác văn thư.

            15. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân Viên

Trung cấp

 

 

0969. 639 183

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Thanh Lân.

           17. Đồng chí: Phạm Văn Lợi

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân viên

 

 

 

0979. 207 938

 

Quản lý bến đò Cô Tô - Thanh Lân; Thu phí và lệ phí bến đò

            18. Đồng chí: Châu Quốc Khánh

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân viên

Trung cấp

 

 

01696. 838 358

 

Quản lý bến đò Cô Tô - Thanh Lân

            19. Đồng chí: Nguyễn Văn Toán

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Thuyền Trưởng tàu Cô Tô 01

Trung cấp Điều khiển tàu biển

 

 

0163. 938 6488

 

 

Quản lý, Điều khiển, vận hành tàu Cô Tô 01.

 

            20. Đồng chí: Nguyễn Văn Vũ

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Thuyền Phó tàu Cô Tô 01

Trung cấp Điều khiển tàu biển

 

 

0962. 323 956

 

 

Quản lý, Điều khiển, vận hành tàu Cô Tô 01.

 

            21. Đồng chí: Vũ Đức Toàn

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Máy Trưởng tàu Cô Tô 01

Máy Trưởng H1

 

 

0902. 266 836

 

 

Quản lý, vận hành máy tàu Cô Tô 01.

 

                 22. Đồng chí: Lê Văn Chung

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Thuyền Viên tàu Cô Tô 01

Trung cấp

 

 

0165.437 6667

 

 

Thủy thủ tàu Cô Tô 01.

           

                        24. Đồng chí: Châu Xuân Long

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Thuyền Viên tàu Cô Tô 01

Băng Thuyền trưởng Hạng 3

 

 

0914. 255 567

 

 

Quản lý bến đò;Thủy thủ tàu Cô Tô 01.          


            28. Đồng chí: Nguyễn Bá Quyền

 

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:

Hộp thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực phân công phụ trách:

Nhân viên

Cao Đẳng cơ khí

 

 

0888.296 696

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4.

              III. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Cô Tô

     1. Chức năng

- Ban Quản lý Cảng huyện Cô Tô là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần về kinh phí hoạt động. Có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Cảng huyện Cô Tô là đơn vị tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tổ chức thực hiện quản lý, điều hành: Các bến, cảng thuộc phạm vi huyện quản lý; khu dịch vụ hậu cần nghề cá; cung ứng và kinh doanh nước sinh hoạt; tàu công tác Cô Tô 01; quản lý chợ địa bàn Cô Tô và xã Thanh Lân.

- Ban quản lý Cảng huyện Cô Tô chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ:

(1) Cứu hộ trên biển:

- Việc cứu người và phương tiện thủy bị tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa là nghĩa vụ bắt buộc đối với thuyền trưởng, người lái phương tiện và các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại cảng, bến.

- Khi phát hiện tai nạn hoặc nguy cơ xảy ra tai nạn, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện phải lập tức phát tín hiệu cấp cứu theo quy định và tiến hành ngay các biện pháp cứu người, tài sản, đồng thời báo cho Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Khi có tai nạn xảy ra, thuyền trưởng các tàu có liên quan và thuyền trưởng, hoặc người lái phương tiện bị nạn phải tổ chức kịp thời việc tìm kiếm, cứu nạn những người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và khẩn trương tiến hành các biện pháp cần thiết để cứu người, phương tiện và hàng hóa. Tàu thuyền bị thiệt hại nhẹ hơn phải cứu trợ tàu thuyền bị thiệt hại nặng, cho dù lỗi gây ra tai nạn không phải là của mình.

(2) Quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động đối với tàu Cô Tô 01:

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thủy nội địa và các Văn bản khác hiện hành;

- Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ tài sản được giao đảm bảo sử dụng có hiệu quả;

- Tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; thực hiện nhiệm vụ đưa đón cán bộ, hợp đồng chở khách theo lịch trình được cấp thẩm quyền cho phép.

(3) Quản lý, điều hành bến, cảng:

- Phối kết hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành bến cảng Cô Tô theo quy định hiện hành.

- Trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành các bến, cảng thuộc phạm vị quyền hạn được giao: cấp lệnh, điều hành và lập sổ hành trình cho các phương tiện thủy ra vào cảng đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phương tiện và hành khách; thực hiện thu phí sử dụng bến, bãi, mặt nước đối với phương tiện thuỷ theo quy định hiện hành.

(4) Quản lý, vận hành các trạm xử lý, cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước; Chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình theo quy định; Bảo đảm cung cấp nước cho khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ theo quy định.

(5) Quản lý, tổ chức hoạt động Khu dịch vụ Hậu cần nghề cá (có Quy chế hoạt động riêng).

(6) Quản lý các chợ đầu mối kinh doanh bao gồm chợ Cô Tô, chợ xã Thanh Lân khi được Ủy ban nhân dân huyện giao.

2.2. Quyền hạn;

- Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức, cá nhân;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 154
Đã truy cập: 49342326.