Trung tâm Hành chính công

 

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô

- Địa chỉ: Khu 3, TT Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.889.345   - Fax:  

- Email: tthcc.ct@quangninh.gov.vn

 

II. Tổ chức bộ máy

 

 

 

Đồng chí: Thái Bá Linh

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0983 255 958
 Mail: thaibalinh.ct@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Quang Trung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0918. 515823
Hộp thư điện tử công vụ: trungcangcoto@gmail.com
Lĩnh vực phân công phụ trách: 

Thuan HCC.jpg Đồng chí: Phạm Đức Thuận
Chức vụ: Nhân viên Quản trị mạng
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0989 705 635
Mail: phamducthuan@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công: Quản trị mạng và công nghệ thông tin  

 
 
 

Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0913 868 006
Mail: nguyenthiminhthuy.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phân công phụ trách: Kế Toán

 

   
Đồng chí: Nguyễn Thị Lam
Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 033 8087 888
 Mail: nguyenthilam@quangninh.gov.vn
 Lĩnh vực phân công phụ trách: Văn thư - Lưu trữ

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CỬ

Tuân tư pháp.jpg

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuân

Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0917923282

 

   
 bien.png

Đồng chí: Lê Thanh Biển  

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0973 191 424

Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế

   
 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0986481988

- Hộp thư công vụ: 

 
   
   

 

 

Đồng chí: Lê Anh San
- Chức vụ: Nhân viên (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất)
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0912880339
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý đất đai
   

 

Đồng chí: Bùi Như Duân

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0976806388

Hòm thư điện tử công vụ: buinhuduan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp
   

Đồng chí: Vũ Quang Hiệu

Sinh năm: 1984

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0985.67.2255

Lĩnh vực: Tài chính, Kế hoạch và Công thương

Mail: vuquanghieu.ct@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0975.165.582

Lĩnh vực: Tư pháp

Mail: nguyenthiphuong.ct@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Hà Minh Chính

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 038.787.3302

Lĩnh vực: Tư pháp

Mail: haminhchinh.ct@quangninh.gov.vn

   

Đồng chí: Hoàng Minh Cương

Sinh năm: 1992

Chức vụ: Cán bộ CA huyện

Số điện thoại: 0865962188

Lĩnh vực: QL  HÀNH CHÍNH

   
   

Đồng chí: Bùi Văn Lan

Chức vụ: Chuyên viên 

Số điện thoại: 0974.800.854

Lĩnh vực: Thuế

   
 

Đồng chí: Bùi Quang Vinh

Sinh năm: Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Số điện thoại: 0853.138.476Lĩnh vực: Điện Lực

   

Đồng chí: Trần Quang Khải

Sinh năm: 1985

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0987.976.989

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội

 •   
 •   

  III, Chức năng, nhiệm vụ

  I. Vị trí, chức năng

  1. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trung tâm tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

  2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định.

  3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  II. Nhiệm vụ

  1. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy, tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

  2. Hướng dẫn, tổ chức cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

  3. Tổ chức cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp nhận kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm.

  4. Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị về thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

  5. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định.

  6. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

  7. Phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử, tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện việc điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

  8. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

  9. Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các cá nhân và tổ chức; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức họat động của Trung tâm.

  10. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ cá nhân và tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

  11. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân huyện giao

   

   

   

   

   

   

   

   Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 339
Đã truy cập: 4693651