Giới thiệu chung Kho bạc Nhà nước

 KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN CÔ TÔ

 I. Giới thiệu chung

 

 

Đồng chí: Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại cố định: 0333889 220
  • Điện thoại di động: 0912.330.696
  • Hộp thư điện tử công vụ: Vietnq01@vst.gov.vn
Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung mọi hoạt động của KBNN Cô Tô; trực tiếp điều hành công tác Tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, tài vụ nội bộ, công tác Tổng hợp Hành chính, thanh toán vốn đầu tư, vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Trực tiếp ký hồ sơ chứng từ giao dịch của 02 giao dịch viên.

 

Đồng Chí: Lương Quốc Thắng - Phó giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

Điện thoại di động: 0965236576

Hộp thư điện tử công vụ: Thanglq01@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:

+ Thực hiện công việc Ủy quyền Giám đốc khi Giám đốc đi vắng.

+ Phụ trách công tác Kế toán thanh toán, phối hợp với Công an trong an toàn trụ sở cơ quan; công tác tin học.

 

Đồng chí: Lưu Thị Bắc - Kê toán trưởng

Chức vụ: Kế toán Trưởng

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: trung cấp

Điện thoại di động: 0979 260 192

Hộp thư điện tử công vụ: Baclt@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Ký kiểm soát toàn bộ chứng từ nghiệp vụ thu - chi NSNN trên máy và chứng từ giấy. Ký kiểm soát chứng từ thanh toán. Xét duyệt hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản, hồ sơ đề nghị bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, chữ ký của tổ chức, đơn vị. Kiểm soát các loại báo cáo thu - chi NSNN.

 

Đồng chí: Trần Duy Hoàng - Giao dịch viên 

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: trung cấp

Điện thoại cố định: 02033889325

Điện thoại di động:0982981925

Hộp thư điện tử công vụ: Hoangtd@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểm soát chi NSNN 13 đơn vị dự toán, 05 đơn vị tiền gửi. Thực hiện công tác Tổng hợp Hành chính, văn thư lưu trữ; Kế toán thanh toán song phương điện tử, liên kho bạc, nhận và xử lý tài khoản thanh toán với ngân hàng thương mại; Kế toán lệch chi tiền; Tổng hợp báo cáo hoạt động cơ quan; công tác ISO; kiêm nhiệm công tác tin học, sao lưu dữ liệu; đóng chứng từ.

 

Đồng chí: Hoàng Thị Điệp - giao dịch viên

Chức vụ:

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cố định: 02033889325

Điện thoại di động: 0973715 486

Hộp thư điện tử công vụ: Diepht02@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân Kế toán nội bộ

 

Đồng chí: Lương Thị phương Thảo - giao dịch viên 
   

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại cố định: 02033889 325

Điện thoại di động: 0983818 466

Hộp thư điện tử công vụ: Thuanna@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểm soát chi NSNN 04 đơn vị dự toán, 07 đơn vị tiền gửi; Kế toán công trái, trái phiếu

 

Đồng chí: Trần Thị Huyền - giao dịch viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

Điện thoại cố định:02033.889 325

Điện thoại di động:0357065 216

Hộp thư điện tử công vụ: Huyentt08@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách:Kiểm soát chi NSNN 08 đơn vị dự toán, 06 đơn vị tiền gửi;
Kế toán thu NSNN; chấm báo cáo thu chi, lập báo cáo tự kiểm tra

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ - Giao dịch viên 

 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

Điện thoại cố định: 02033889325

Điện thoại di động: 0363665226

Hộp thư điện tử công vụ: Huent25@vst.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Ủy quyền Kế toán trưởng; Kiểm soát chi NSNN 10 đơn vị dự toán, 06 đơn vị tiền gửi; thanh toán vốn đầu tư. Chấm, tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước.

  

Đồng chí: Nguyễn Đức Tâm

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

Điện thoại di động:0963117333 

Hộp thư điện tử công vụ:

      Lĩnh vực phân công phụ trách: Bảo vệ

 

Đồng chí: Bùi Mạnh Hùng - Bảo vệ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại di động:0988245 652

Hộp thư điện tử công vụ:

     Lĩnh vực phân công phụ trách: bảo vệ


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2620
Đã truy cập: 6455077