Tơ chức bộ máy

 

III. Tổ chức bộ máy: KBNN Cô Tô có 10 cán bộ công chức

            1. Đồng chí: Phạm Văn Trại

 

 

 

  

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại cố định: 02033. 889 220
 • Điện thoại di động: 0904.101.355
 • Hộp thư điện tử công vụ: Traipv@vst.gov.vn
 • Lĩnh vực phân công phụ trách:

+ Phụ trách, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của Kho bạc Nhà nước Cô Tô. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng.

+ Phụ trách công tác kiểm soát chi, hành chính, văn thư, lưu trữ; bảo vệ, tài chính nội bộ, công tác tự kiểm tra, công tác ISO.

+ Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quy định.
 

   2. Đồng chí: Tẩy Trường Thái

 

 

  

 • Trình độ chuyên môn:
 • Trình độ lý luận chính trị:
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động:
 • Hộp thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực phân công phụ trách:

+ Thực hiện công việc được Giám đốc ủy quyền khi Giám đốc đi vắng.

+ Phụ trách công tác Kế toán thanh toán, Kho quỹ, phối hợp với Công an trong an toàn trụ sở cơ quan; công tác tin học.
 

            3. Đồng chí: Lưu Thị Bắc

 

 

 

 

 

-Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

-Điện thoại cố định: 02033. 889 325 

-Điện thoại di động: 0979. 260 192 

-Hộp thư điện tử công vụ: Baclt@vst.gov.vn

 • Nhiệm vụ:
Ký kiểm soát toàn bộ chứng từ nghiệp vụ NSNN trên máy và chứng từ giấy. Ký kiểm soát chứng từ thanh toán. Xét duyệt hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản, hồ sơ đề nghị bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, chữ ký của tổ chức, đơn vị. Kiểm soát các loại báo cáo thu chi NSNN.
 

            4. Đồng chí: Hoàng Thị Điệp

 

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: 02033. 889 325

- Điện thoại cố định: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0973. 715 486

- Hộp thư điện tử công vụ: Diepht02@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện các nghiệp vụ phát sinh từ cơ quan Tài chính, sơ quan thu, chi chuyển giao, chuyển nguồn, kết dư, thu chi TM, thanh toán tín phiếu, trái phiếu; sao lưu các loại báo cáo.
 

           5. Đồng chí: Trần Thị Huyền

   

-   Chức vụ:Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân. Trung cấp

-   Trình độ chuyên môn:Trung cấp

-   Trình độ lý luận chính trị:

-   Điện thoại cố định: 02033889325

-   Điện thoại di động: 01657 165 216

-   Hộp thư điện tử công vụ:Huyentt08@vst.gov.vn

-   Lĩnh vực phân công phụ trách:Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân; theo dõi, quản lý Tài sản; Kế toán nội bộ

 

 

 

             6. Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

 

 

- Chức vụ: Kế toán viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Tương đương sơ cấp

- Điện thoại cố định: 02033. 889 325

- Điện thoại di động: 01663 665 256

- Hộp thư điện tử công vụ: Huent25@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Kế toán song phương điện tử, liên KB; Thu NSNN; theo dõi lãi phí, TKTG bảo hiểm; TK tạm thu, tạm giữ; nhận và xử lý TK chuyên thu với NHTM
 

                  7. Đồng chí: Trần Duy Hoàng

 

 

 

 

 

- Chức vụ: Cán sự

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định: 02033. 889 325

- Điện thoại di động: 0982. 981 925

- Hộp thư điện tử công vụ: Hoangtd@vst.gov.vn

-Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện công tác Tổn hợp - Hành chính; tổng hợp báo cáo hoạt động cơ quan; kiểm soát chi 18 đơn vị giao dịch thường xuyên, đối chiếu, xác nhận số dư các đơn vị mình quản lý; KSC vốn đầu tư XDCB và các chương trình mục tiêu
 

          

 

          8. Đồng chí: Nguyễn Xuân Thích

 

  

 

- Chức vụ: Chuyên viên KSC

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Tương đương sơ cấp

- Điện thoại cố định: 02033. 889 325

- Điện thoại di động: 0962. 838 628

- Hộp thư điện tử công vụ: Thichnx@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: kiểm soát chi 23 đơn vị giao dịch thường xuyên; đối chiếu, xác nhận số dư các đơn vị mình quản lý; các báo cáo về kết quả KSC; kiêm nhiệm công tác tin học

 

            9. Đồng chí: Đinh Hoàng Long

 

  

- Chức vụ: Bảo vệ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cố định: 0333. 889 261

- Điện thoại di động: 01696. 838 358

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Bảo vệ cơ quan.
 

                  10. Đồng chí: Bùi Mạnh Hùng

 

   

- Chức vụ: Bảo vệ

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định: 0333. 889 261

- Điện thoại di động: 0988. 245 652

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Bảo vệ cơ quan.
 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2491
Đã truy cập: 1867956