Trung tâm Phát triển quỹ đất

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cô Tô

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.889.569

Email: ttptqd.ct@quangninh.gov.vn

2. Vị trí, chức năng:

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cô Tô đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ để đấu giá tái sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

B. TỔ CHỨC BỘ MÁY: 

 

Đồng Chí: Trần Việt Phương -  Giám đốc
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0912.878.666
- Hộp thư điện tử công vụ: tranvietphuong_ct@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Huy Khôi - Phó giám đốc
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0912772323
- Hộp thư công vụ:
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công:
Trực tiếp giúp Giám đốc điều hành, tổ chức các nhiệm vụ: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý quỹ đất đã được GPMB, quỹ đất nhận chuyển nhượng, quỹ đất đã tạo lập và phát triển, quỹ đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư, quỹ đất thu hồi; Các công việc về đấu giá đất. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án của Trung tâm;
Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kiếu kiện của công dân; tổng hợp báo cáo tháng, quỹ, năm của đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Giám đốc.
Trực tiếp điều hành đơn vị khi Giám đốc đi vắng.
 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Thanh 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0986481988
- Hộp thư công vụ: 
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
Trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng phương án, kết hoạch tạo quỹ đất sạch phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất...; phụ trách công tác quỹ của đơn vị và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc, phó Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, phó Giám đốc về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Giám đốc.

 

Đồng chí: Lục Hoài Giang 
- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0978870392
- Hộp thư công vụ: 
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
Phụ trách bộ phận kế toán của đơn vị và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, phó Giám đốc về nhiệm vụ được giao.
Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Giám đốc

 

 

 

Đồng chí: Võ Thị Bích Thủy
 
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại: 01297780669
- Hộp thư công vụ: 
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
Trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng phương án, kết hoạch tạo quỹ đất sạch phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất...; phụ trách công tác hành chính, văn thư của đơn vị và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc, phó Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, phó Giám đốc về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Giám đốc.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3017
Đã truy cập: 2164413