Viện Kiểm sát nhân dân

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ


1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:    Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô

Địa chỉ:             Khu 2, Thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô 

Điện thoại:         02033 889 231   

       2. Tổ chức bộ máy:

 

Đồng chí Trần Đăng Long

Chức vụ: Viện Trưởng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại di động: 

Hòm thư điện tử công vụ: 

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung   

 

Đồng chí Nguyễn Văn Định

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại di động: 0912 669 386

Hòm thư điện tử công vụ: nguyenvandinh2@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: 


 

Đồng chí Lam Xuân Cao

Chức vụ: Kiểm sát viên 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0912 488 835

Hòm thư điện tử công vụ: lamxuancao@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Kiểm sát viên 


Đồng chí Trần Mạnh Tiến

Chức vụ: Kiểm tra viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0962 199 995

Hòm thư điện tử công vụ: tranmanhtien@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Kiểm tra viên


 

Đồng chí Phạm Mai Phượng

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0982 235 828

Hòm thư điện tử công vụ: 

Lĩnh vực được phân công phụ trách: 

  

 

Đồng chí Trần Văn Duy

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0966 990 182

Lĩnh vực được phân công phụ trách: 


 

Đồng chí Vũ Thị Phương

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại di động: 01678 279 621

Lĩnh vực được phân công phụ trách: 

   

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Tiên Yên. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

 

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 335
Đã truy cập: 6982365