Tòa án nhân dân huyện

27/03/2019

 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ

1. Giới thiệu chung:


Tên cơ quan: Tòa án nhân dân huyện Cô Tô

Địc chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô

Số điện thoại: 02033 889 260

Mail: coto.quangninh@toaan.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy 

 

 

 Đồng chí: Hoàng Huy Thục  
Chức vụ: Chánh án
 Sinh năm: 1965
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật 
Lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0918 515 852
Hộp thư công vụ: hoanghuythuc@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công: Phụ trách chung 

 


 

 Đồng chí: Đoàn Hồng Thắng 
Chức vụ Phó Chánh án
 Sinh ngày: 1969
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0904 765 855
Mail: 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Đồng chí: Phạm Văn Thành  

 Sinh ngày: 1982
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0919 611 282
Lĩnh vực được phân công: 
 
 
 
 
Đồng chí: Phạm Xuân Diễn 
 Sinh năm: 1973
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật 
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0912 511 877
Lĩnh vực được phân công: 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Hoàng Thị Thảo Bình 
 Sinh năm: 1994
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Lý luận chính trị: 
Số điện thoại: 0166 930 5723
Lĩnh vực được phân công: Thư ký
 
 
 
 
 
Đồng chí: Dương Thế Phương
 Sinh năm: 1958
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Lý luận chính trị:  
Số điện thoại: 0912 445 855
Lĩnh vực được phân công:
 
 
 
Đồng chí: Trần Thị Thu Hằng
 Sinh năm: 1994
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế Toán
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 01678. 978. 058
Lĩnh vực được phân công: Kế toán
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên
 Sinh năm: 1981
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 094.402.1981
Lĩnh vực được phân công: Bảo vệ
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 75
Đã truy cập: 48773809.