Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CÔ TÔ

 1. Giới thiệu chung


Tên cơ quan: Ban chỉ huy Quân sự huyện

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 02033.889.217.

Mail: banchqs.ct@quangninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy 

 

Đồng chí: Bùi Sỹ Thắng- Chỉ Huy trưởng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Lý luận chính trị: Cao cấp.

SĐT: 0962.072.868

Mail: buisythangcoto74@gmail.com

Đồng chí:Lê Văn Khương- Chính trị viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Lý luận chính trị: Cao cấp.

SĐT: 0963.922.189

Mail: lethaonguyen456@gmail.com

 

Đồng chí:Nguyễn Quang Ảnh- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Lý luận chính trị: Trung cấp.

SĐT: 0338.267.395

Mail: quanganh101075@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Sinh Kiên - Phó Chỉ huy trưởng  kiêm Tham mưu trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Cao cấp
ĐT: 0988735323
Mail: 

 

Đồng chí: Trương Thế Dũng -  Chính trị viên phó
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Lý luận chính trị: Cao cấp
SĐT: 0368108306
Mail: truongthedung@quangninh.gov.vn

 3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng: Ban chỉ huy Quân sự huyện Cô Tô là cơ quan Quân sự địa phương có chức năng quản lý nhà nước về công tác Quốc phòng, Quân sự trên địa bàn.

- Nhiệm vụ: Có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương. Đồng thời tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương.

 
 
 
 
 
 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 976
Đã truy cập: 6792230