Chi cục Thi hành án dân sự

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

1. Giới thiệu chung:

Tên cơ quan: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cô Tô

Địc chỉ: Khu 3 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô

Số điện thoại: 020333 889 838

Mail: coto.qnh@moj.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 
Đồng chí: Bùi Đức Thái - Chi cục trưởng
Thái Thi hành án.jpg
Trình độ: Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp 
Số điện thoại: 01673 585 566 
Mail: 
 
 
  
Đồng chí: Hoàng Trung Kiên
Chức vụ:  Kế toán trưởng
Trình độ: Đại học  
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0983794055 
Mail:
 
 
 
 
Đồng chí: Hà Thị Hiểu 
Chức vụ:  Văn thư, Lưu trữ
Trình độ: Đại học  
Lý luận chính trị: Trung cấp 
Số điện thoại: 0948238 985
Mail:
 
 
 
 
 Đồng chí: Phạm Thanh Tùng
Chức vụ:  Bảo vệ
Trình độ: Trung cấp  
Lý luận chính trị: Trung cấp 
Số điện thoại: 0168 313 1368
Mail:
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Chức năng nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự:

1. Quản lý, chỉ đạo về Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

1.1. Bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động Thi hành án dân sự;

1.2. Chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho Chấp hành viên,công chức khác của cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn; 

 

1.3. Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

1.4. Tổng kết thực tiễn thi hành án dân sự; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

2. Trực tiếp tổ chức thi hành Bản án, Quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự.

3. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; phối hợp với cơ quan Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩmquyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

5. Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

6. Giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện trách nhiệm quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 173 của Luật Thi hành án dân sự:

“1. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn.

2. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.”

7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dâncùng cấp khi có yêu cầu.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2222
Đã truy cập: 6986727