Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

18/01/2018

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1. Giới thiệu chung:

Ngân hàng chính sach.jpeg

Tên cơ quan: Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cô Tô

Địc chỉ: Khu 3 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô

Số điện thoại: 02033 889 838

Mail:

 

2. Tổ chức bộ máy 

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Chiến - Giám đốc
nguyen duc chien.jpg
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0974 044 919
Mail:

 

 

Đồng chí: Trần Mạnh Tuấn  
tran manh tuan.jpg
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0912140483
Lĩnh vực được phân công: Tín dụng

 

Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng 
nguyen tien dung.jpg
 
 
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán 
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0966118555
Lĩnh vực được phân công: CB Tín dụng 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy 
NGUYEN THI THUY.jpg
 
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: 
Số điện thoại: 0985135818
Lĩnh vực được phân công: Kế toán trưởng

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Quân 
nguyen hong quan.jpg
 
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị:  
Số điện thoại: 0988516525
Lĩnh vực được phân công: Kế toán

 

Đồng chí: Phan Thị Ngọc Anh 
phan thi ngoc anh.jpg
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0988482189
Lĩnh vực được phân công: Thủ quỹ

 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH):
 
NHCSXH được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 
Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.  
 
NHCSXH được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. 
 
NHCSXH là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,  vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8
Đã truy cập: 6969303