Chi cục Thống kê

 CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN CÔ TÔ

1. Giới thiệu chung:

Tên cơ quan: Chi cục Thống kê huyện Cô Tô

Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô

Số điện thoại:  0333 880 136

Mailthongkect@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 

 

Đồng chí Bùi Phạm Quyên

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0333.500.920

- Mail: Thongkecoto@gmail.com

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Công tác thống kê tổng hợp.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa

- Chức vụ: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Điện thoại: 0976.617.126

- Mail: Hoacoto@gmail.com

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Thống kê công nghiệp, nông, lâm, thủy sản.

 

 

3. Lê Văn Mạnh

- Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Điện thoại: 0974.167.815

- Mail: Levanmanh83@gmail.com

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Thống kê Dân số - Văn xã.

 

 

3. Chức năng và nhiệm vụ của chi cục

3.1. Chức năng

- Là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê tỉnh, tổ chức hoạt động thống kê theo kế hoạch công tác của Cục Thống kê và lĩnh vực cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo, Đảng chính quyền địa phương.

- Chi cục Thống kê có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

3.2. Nhiệm vụ

- Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm, đánh giá mức độ hoàn thành 1 số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê trên cơ sở các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương pháp và hướng dẫn của Tổng  cục Thống kê.

- Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra do các phòng Ban, xã, phường, thị trấn thuộc huyện cung cấp.

- Thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế- xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu kinh tế cấp huyện cho Cục thống kê và cho địa phương.

- Phối hợp với thanh tra Cục thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 537
Đã truy cập: 6801025