Xã Thanh Lân

 

XÃ THANH LÂN

 

 

 

 

1. Thông tin chung:

 

Tên cơ quan:      Đảng ủy - HĐND - UBND xã Thanh Lân

 Địa chỉ:  Thôn 2 xã Thanh Lân huyện Cô Tô

Số điện thoại:  0333 889 169

Thư công vụ: ubndthanhlan.ct@quangninh.gov.vn

  2. Tổ chức bộ máy       

 

Đồng chí Nguyễn Công Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại : 01664900568
Hòm thư điện tử công vụ: nguyenconghung@quangninh.gov.vn

  

Đồng chí: Vũ Văn Phúc - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
- Trình độ chuyên môn: Đại Kinh tế
- Trình độ LLCT- HC: Trung cấp
- Điện thoại: 0333500166
- Hòm thư điện tử công vụ: vuvanphuc.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, phụ trách chung Hội đồng nhân dân

 

Đồng chí: Lê Xuân Thịnh -  Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cố định: 0333500502
- Điện thoại di động:
- Hòm thư điện tử công vụ:
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội đồng nhân dân, UBMTTQ xã
 

 

Đồng chí: Hoàng Viết Thịnh - Phó bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý nhà nước
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0987363169
Hòm thư điện tử công vụ: hoangvietthinhct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: phụ trách Trưởng các ban: Tuyên giáo Đảng ủy, Khối vận, BCĐ thực hiện QCDC xã

 

Đồng chí:  - Phó chủ tịch UBND
 
- Trình độ chuyên môn: 
- Trình độ LLCT: 
- Điện thoại cố định: 
- Điện thoại di động: 
- Hòm thư điện tử công vụ: 

 

Đồng chí:  Nguyễn Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cố định: 0333500567
- Điện thoại di động: 0919217368
- Hòm thư điện tử công vụ: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Đoan - Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng QS
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0977897046
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quân sự

 

ĐỒng chí: Nguyễn Hồng Hải
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0945326526
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng UBND

 

Đồng chí: Thái Mạnh Hùng
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Trung cấp công nghệ thông tin
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 01695037116
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng Đảng ủy, HĐND

 

Đồng Chí: Nguyễn Văn Đoàn
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên mô: Đại học Kế toán
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0983296552
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính

 

Đồng chí:  Vũ Thị Bích Diệp
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Trình độ LLCT:
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 01693399002
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách công tác chi ngân sách

 

Đồng chí:  Phạm Chí Hiếu
Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Trung cấp  Kế toán
Trình độ LLCT:
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0944001921
Hòm thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Công tác văn thư lưu trữ

 

Đồng chí:  Phạm Hồng Bào
 
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
Trình độ LLCT:
Điện thoại: 0333500679
Hòm thư điện tử công vụ:diachinhthanhlancoto@gmail.com
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý Đất đai, xây dựng

 

Đồng chí:  Phạm Văn Thường
Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại: 0913189098
Hòm thư điện tử công vụ: diachinhthanhlancoto@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ
 
Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hô tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 01687769721
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, tiếp dân

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tình
Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0982452136
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hộ tịch

 

Đồng chí: Đoàn Đắc Hùng
 
 
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý văn hóa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0972486138
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Thông tin - tuyên truyền

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuyến
Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý văn hóa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định: 0333500002
Điện thoại di động: 0984663540
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Lao động, TB&XH

 

Đồng Chí: Nguyễn Thị Huyền
 
Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định: 0333500073
Điện thoại di động:
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội phụ nữ xã

 

Đồng chí:  Vũ Đức Hạnh
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0975658281
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Cựu chiến binh xã

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Ngôi
Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 01236783433
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Nông dân xã

 

Đồng chí:  Nguyễn Văn Vương
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT:
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0964889956
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đoàn thanh niên xã

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 446
Đã truy cập: 1873993