Xã Đồng Tiến

 Xã Đồng Tiến 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:      Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Tiến

 Địa chỉ:              Thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Cô tô

              Điện thoại:       02033 889 288

Mail:                   ubnddongtien.ct@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy:

Đảng ủy xã Đồng Tiến 

 

 

 • Ông; Nguyễn Duy Phong
 • Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học  
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
 • Điện thoại cố định: 0917531016 -02033.500.016   
 • Mail:  nguyenduyphong.ct@quangninh.gov.vn

 • Ông: Phạm Hữu Quảng
 • Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ Thông tin
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0839.238.367
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phó bí thư Đảng ủy
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Công tác Dân vận, tôn giáo, tuyên truyền của Đảng ủy

Đồng chí Đặng Văn Co 

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0982800186

Hòm thư điện tử công vụ: dangvanco@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: 

 

 • Ông: Nguyễn Duy Tuấn
 • Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã - Cán bộ Biên phòng Tăng cường
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0977.622.228
 • Lĩnh vụ được phân công phụ trách: Công tác xây dựng Đảng, quy chế dân chủ cơ sở, phụ trách Văn phòng Đảng ủy.

 

  • Ông: Hoàng Nguyễn Đức
  • Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy
  • Trình độ chuyên môn: Trung cấp
  • Trình độ LLCT: Trung cấp
  • Điện thoại cố định:
  • Điện thoại di động:0914.055.911
  • Hòm thư điện tử công vụ:
  • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Lãnh đạo công tác chính quyền; chịu trách nhiệm tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

 

Hội đồng nhân dân xã Đồng Tiến 

 

 • Ông: Hoàng Nguyễn Đức
 • Chức vụ: Chủ tịch HĐND
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động:0914.055.911
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội đồng nhân dân
   

 

 • Ông: Nguyễn Văn Tuấn
 • Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0976.136.989
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội đồng nhân dân

 

Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến 

 • Ông; Nguyễn Duy Phong
 • Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã
 • Trình độ chuyên môn: Đại học  
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  
 • Điện thoại cố định: 0917531016 -02033.500.016   
 • Mail:  nguyenduyphong.ct@quangninh.gov.vn
 • : Nguyễn Thị Trang
 • Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0982.980.045
 • Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthitrang.ct@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn hóa - Xã hội

 • Đồng chí: Vũ Trường Sơn
 • Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại: 0913.939.136 – 0986.808.565
 • Hộp thư điện tử: vutruongson@quangninh.gov.vn
 • Lĩnh vực phụ trách: 
 
 • Ông: Nguyễn Kim Hùng
 • Chức vụ: Trưởng Công an xã Đồng Tiến
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại: 0945356181
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Trưởng Công an xã
 
 • Ông Nguyễn Văn Tiến
 • Chức vụ: UVUB – Chỉ huy trưởng Quân sự
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 01236.783.427
 • Hòm thư điện tử công vụ
 • Lĩnh vực được phân công: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

 

 • : Bùi Thị Thủy
 • Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại di động: 01653.360.760
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng UBND
 
 • : Nguyễn Thị Tình
 • Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0982452136
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công: Văn phòng HĐND - UBND

 

 • : Phạm Thị Hằng
 • Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0966.990.318
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính

 

 • : Lê Thị Thu
 • Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0975.055.008
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách công tác chi ngân sách (khối Đảng - Đoàn thể)

 

 • Ông: Bùi Đức Minh
 • Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0985.546.018
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý đất đai

 

 

 •  Đồng chí Nguyễn Đình Tải
 • Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp 
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại di động: 0349505634
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Môi trường - đô thị

 

 • Ông: Hà Quang Dũng
 • Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hô tịch
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp 
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại di động: 0369.218.388
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, tiếp dân

 

 • Ông: Đỗ Duy Hiền
 • Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ tịch
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0353.634.135
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Chứng thực

 

 • Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
 • Trình độ chuyên môn: Đại học
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0979.909.590
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Thông tin - tuyên truyền

 

 • Ông: Ngô Quang Quyền
 • Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0979.647.820
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Lao động, TB&XH

 

 

 

 Khối MTTQ và cac đoàn thể chính trị - XH

 • Ông: Phạm Hữu Quảng
 • Chức vụ: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ Thông tin
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại cố định:
 • Điện thoại di động: 0839.238.367
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Trưởng khối TTTQ và các Đoàn thể, điều hành và chịu trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy về hoạt động của khối MTTQ và các đoàn thể.

 • : Phạm Thị Thái
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
 • Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành công tác xã hội
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại di động: 0363.685.664
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội phụ nữ xã Đồng Tiến

 

 • Ông: Bùi Đăng Khôi
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 • Trình độ chuyên môn:
 • Trình độ LLCT: Sơ cấp
 • Điện thoại di động: 0354.089.081
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Cựu chiến binh xã
   

 

 • : Đậu Thị Quý
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân
 • Trình độ chuyên môn:
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0399.281.755
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Nông dân xã

 

 • Ông: Bùi Văn Giang
 • Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM
 • Trình độ chuyên môn: Đại học 
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại di động: 0387452702
 • Hòm thư điện tử công vụ:
 • Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đoàn thanh niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4370
Đã truy cập: 6821349