Trung tâm Y tế

 

            1. Giới thiệu chung 

              - Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ 

                   - Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại:  02033 889 229

- Email: ttytct.syt@quangninh.gov.vn 

2. Tổ chức bộ máy 

   
 

Ông Nguyễn Thanh Giang 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I Nhi 

  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  •              Di động:0936780889
  •                         02033 500 882 

-               Email: Ntgiangcoto@gmail.com 

 

 

 

Ông Phạm Tiến Dũng 

- Chức vụ: Phó giám đốc

 - Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I Ngoại 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Di động: 02033 500 195 hoặc 0973 470 074 

- Email: 

- Nhiệm vụ được phân công: Trưởng khoa Ngoại- Sản- CSSKSS- Chuyên khoa

 

 Ông Nguyễn Văn Việt 

- Chức vụ: Trưởng phòng KHTH-TCHC 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Di động: 02033 500 193 hoặc 0988 735 330

- Email:  

- Nhiệm vụ được phân công: Quản lý trang thiết bị y tế

 

 

 Bà Phạm Thị Hoài Phương 

- Chức vụ: Điều dưỡng trưởng trung tâm Y tế 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Di động: 0166 536 76 84 

- Email:  

- Nhiệm vụ được phân công: Điều dưỡng trưởng trung tâm Y tế

 

 

 Bà Vương Thị Minh 

- Chức vụ: Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại-Sản-CSSKSS-CK

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nữ hộ sinh 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Di động: 0986 286686 

- Email:  

- Nhiệm vụ được phân công: Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại-Sản-CSSKSS-CK

 

 

 Bà Nguyễn Thị Thu Hương 

- Chức vụ: Điều dưỡng trưởng khoa Nội- Nhi-TN 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Di động: 0162 669 36 88 

- Email:  

- Nhiệm vụ được phân công: Điều dưỡng trưởng khoa Nội- Nhi-TN

 

 

 

 Bà Phan Thị Thái 

 - Chức vụ: Trưởng khoa Khám bệnh- Cấp cứu  

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Di động: 0168 362 88 51 

- Nhiệm vụ được phân công: Trưởng khoa Khám bệnh- Cấp cứu

 

 


 Bà Nguyễn Thị Ngoan 

- Chức vụ: Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh- Cấp cứu 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nự hộ sinh 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Di động: 0986 293 111

- Email:   

- Nhiệm vụ được phân công: Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh- Cấp cứu

 

 

Ông Đinh Kim Trọng  

- Chức vụ: Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh -YTCC vàVSATTP

 - Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng TH 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Di động: 0985 609 918 

- Email: phongkhthcotogmail.com 

- Nhiệm vụ được phân công: Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh -YTCC vàVSATTP 

 

 

 

 Bà Lê Thị Hảo

- Chức vụ: Phụ trách bộ phận Cận lâm sàng- Dược 

- Trình độ chuyên môn: bác sỹ đa khoa chứng nhận Siêu âm 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Di động: 0962 875 446 

- Email:  

- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách bộ phận Cận lâm sàng- Dược

  

                              

Bà Nguyễn Thị Ngoan 

- Chức vụ: Phụ trách Dược 

- Trình độ chuyên môn: Dược sỹ TH 

 - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

 - Di động: 0333 500 669 

- Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách Dược

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 

Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:  

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

- Tổ chức khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

- Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong và ngoài huyện.

- Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi không đủ khả năng giải quyết.  

 

Đào tạo cán bộ:   

- Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ Y tế ở bậc trung học, cao đẳng.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn. 

 

Nghiên cứu khoa học:   

- Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp cơ sở.

- Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện khác để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.  

 

Chỉ đạo tuyến dưới:   

Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới theo đề án 1816 và theo sự phân công của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Hợp tác Quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo đúng quy định của Nhà nước.  

 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS , phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức thực hiện các hoạt động sau

Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn th­ương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trư­ờng, sức khoẻ tr­ường học, dinh d­ưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, ph­ường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi d­ưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác;

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc ch­ương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác đ­ược Sở Y tế phân công;

Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen th­ưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân huyện giao.

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 726
Đã truy cập: 6970021