Hạt Kiểm lâm huyện

22/01/2018
  1. Giới thiệu chung:

+ Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm, huyện Cô Tô.

+ Địa điểm trụ sở chính: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

+ Điện thoại: 

+ Mail công vụ: hatkl.ct@quangninh.gov.vn              

  1.   Tổ chức bộ máy 

 

 Đồng chí Nguyễn Hồng Thái 

- Năm sinh: 1975 

- Chức vụ: Hạt trưởng   

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, TC Lâm nghiệp  

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp   

- Điện thoại cố định: 0913 066 339

- Mail:   

   

 Đồng chí: Ngọc Lê Huy 

- Năm sinh: 1978

- Chức vụ:  Phó Hạt trưởng  

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp  

- Điện thoại cố định: 0983 781 129  

- Mail:  

- Lĩnh vực phân công phụ trách:  

 

 

 Đồng chí: Vũ Mạnh Hùng 

- Năm sinh: 1963

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp   

+ Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp   

- Điện thoại cố định: 0966 632 693  

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểm lâm viên

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thái 

- Năm sinh: 1969

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp   

+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp   

- Điện thoại cố định: 0915 586 991 

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểm lâm viên

 

Đồng chí: Dương Minh Lâm 

- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp   

+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp   

- Điện thoại cố định: 0969 115 616  

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểm lâm viên

 

Đồng chí: Hoàng Minh Thái 

- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn: Đại họcp Lâm nghiệp   

+ Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp   

- Điện thoại cố định: 01694 899 114  

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Kiểm lâm viên

 

Đồng chí: Nguyễn văn Minh 

- Năm sinh: 1988

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế 

+ Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp   

- Điện thoại cố định: 01647 478 425  

- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 

 

 

 

 
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3054
Đã truy cập: 2164450