Hạt Kiểm lâm huyện

22/01/2018

1. Giới thiệu chung:

+ Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm, huyện Cô Tô.

+ Địa điểm trụ sở chính: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

+ Điện thoại: 

+ Mail công vụ: hatkl.ct@quangninh.gov.vn              

  2. Tổ chức bộ máy 

Đồng chí: Trịnh Phú Thuận - Hạt trưởng
 

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Điện thoại: 0904606486

- Mail:   trinhphuthan@gmail.com

 

Đồng chí: Trịnh Thanh Tùng - Phó hạt trưởng
 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 979589666

- Mail:  trinhtungklqn@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thái - Kiểm lâm viên
 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư

- Trình độ lý luận chính trị:    Trung cấp

- Điện thoại: 0915586991

- Mail: nguyenvanthai.kl@gmail.com

 

 

Đồng chí: Hoàng Minh Thái - Kiểm lâm viên
 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0905521102 

- Mail: hoangminhthai1290@gmail.com

 

 

Đồng chí: Phạm Xuân Thu - Kiểm lâm viên
 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0912948747 

- Mail: phamxuanthu2012@gmail.com

 

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 

 

 

 

 
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 639
Đã truy cập: 4693951