Ngân hàng Nông nghiệp huyện Cô Tô

10/11/2020

1. Giới thiệu chung:

- Tên cơ quan: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cô Tô

-  Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

-  Điện thoại: 

2. Tổ chức bộ máy

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hoa - Giám đốc
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0982793208 
- Hộp thư điện tử: hoanguyenthi85@agribank.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Tâm - Phó giám đốc
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0915385666
- Hộp thư điện tử: tamnguyenxuan2@agribank.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Nguyễn Quang Tuyến - Phó Giám đốc
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0913267719
- Hộp thư điện tử: aqhalong@gmail.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Phạm Thị Mơ - Trưởng phòng
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0365088688
- Hộp thư điện tử: mophamthi@agribank.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Lưu Việt Sinh - Trưởng phòng
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại: 0914727288
- Hộp thư điện tử: luusinh26@gmail.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Nguyễn Việt Hưng - Phó trưởng phòng
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại: 0363800885
- Hộp thư điện tử: hungnghuyenviet@agribank.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Phạm Hồng Thái - Phó trưởng phòng
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại : 0943388123
- Hộp thư điện tử: thaiphamhong2@agribak.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Phạm Thị Thanh Bình 
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại : 0915139888
- Hộp thư điện tử: binhphamthithanh@agribank.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 
Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy 
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại : 0985351915
- Hộp thư điện tử: thuynguyenthi01@agribank.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Tạ Trường Sơn
 
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại: 0913081982
- Hộp thư điện tử: truongsonta1982@gmail.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Nguyễn Nghiêm Bảo Linh
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học 
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại: 0988709111
- Hộp thư điện tử: baolinhnn@gmail.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Phạm Trung Kiên
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 
- Điện thoại: 0988793666
- Hộp thư điện tử: kienphamtrung3@agribank.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Nguyễn Hải Yến
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại: 0962339024
- Hộp thư điện tử: nguyenhaiyen.coto@gmail.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Lê Thị Hải Vân 
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại: 0388078655
- Hộp thư điện tử: levan041094@gmail.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Lý Bảo Trung
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại: 0962770577
- Hộp thư điện tử: lybaotrung28101990@gmail.com
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2032
Đã truy cập: 6788643